Betala snabbt eller fastna hos Kronofogden

Report this content

De som inte lyckas betala sina skulder hos Kronofogden under första året riskerar att fastna i långvarig skuldsättning. Drygt var femte person som fick sin första skuld 2012 fanns fem år senare fortfarande kvar i myndighetens register. Det visar en ny rapport som publiceras i dag.

– Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen. Skulderna växer med räntan och man kanske lånar ännu mer för att klara vardagen. För de mest skuldsatta finns ofta bara en möjlig utväg: att ansöka om skuldsanering, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Kronofogdens statistik om antal skuldsatta har under åren genererat stort intresse och blivit en temperaturmätare på skuldsättningsproblematiken i Sverige. Under 2017 minskade antalet personer med skuld i Kronofogdens register. Nu kommer en ny rapport som redovisar regional statistik om personer som fick sin första skuld hos myndigheten under 2017.

– Genom rapporten vill vi bidra med kunskap och stöd i arbetet mot överskuldsättning. Det bästa är om skulderna aldrig når Kronofogden. Men om de ändå gör det, så är det viktigt att försöka betala så snabbt som möjligt för att inte fastna i en negativ spiral. Här kan kommunernas budget- och skuldrådgivare vara till stor hjälp, säger Johan Krantz.

Allt fler får sin första skuld hos Kronofogden

I rapporten framgår att drygt 100 000 personer fick sin första skuld hos myndigheten under 2017. Det är fler än tidigare och antalet så kallade ”förstagångsgäldenärer” har ökat stadigt de senaste åren (se figur 1). Samtidigt har en allt större andel betalat under första året hos Kronofogden, vilket gjort att det inte lett till fler skuldsatta vid årets slut. Men Johan Krantz ser en riskfylld utveckling om konjunkturen skulle vända neråt.

– Om ekonomin försämras finns en överhängande risk att antalet som inte kan betala ökar snabbt och därmed leder till allt fler skuldsatta, säger han.

Förstagångsgäldenärerna 2012 hade i snitt tre skulder med ett genomsnittligt totalbelopp på 74 000 kronor. Fem år senare, vid utgången av 2017, fanns 22 procent kvar i Kronofogdens register (se figur 2). Då med i snitt elva skulder och ett genomsnittligt totalbelopp på 171 000 kronor.

Omkring 63 procent av alla personer i Kronofogdens register har varit skuldsatta i minst fem år och ungefär 45 procent i minst 10 år. Ofta är orsaken till skuldsättningen att livet förändras oväntat eller drastiskt, exempelvis en skilsmässa, arbetslöshet, sjukdom eller en annan livskris.

Kontakt och mer information

Gå in på www.kronofogden.se/statistikantalskuldsatta.html. Där kan du ladda ner hela rapporten, samt hitta statistik längre bak i tiden. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Figur 1: Antal personer som fått sin första skuld hos Kronofogdens 2012–2017 (folkbokförda i Sverige)

Figur 2: Andel personer som finns kvar i Kronofogdens register x antal år efter att de fått sin första skuld

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar