Dramatisk ökning av unga som vill ha hjälp med skulder

Report this content

Allt fler ansöker hos Kronofogden om att bli av med sina skulder, så kallad skuldsanering. Särskilt stor är ökningen bland unga vuxna – som ofta får avslag på sin ansökan.
– Många unga förstår inte vad en skuldsanering innebär. De googlar efter lösningar på sina ekonomiska problem och hittar till vår webbplats, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden. Det är ett tydligt rop på hjälp.

Diagram ver hur mnga personer som skt skuldsanering 20192020
Intresset för skuldsanering är större än någonsin och många unga söker utan att uppfylla kraven. De som får nej kan behöva annat stöd för att ordna upp sin ekonomi. Grafik: Kronofogden

Personer med så stora skulder att de inte kan betala tillbaka inom en överskådlig tid, kan ansöka om skuldsanering hos Kronofogden. Och det gör rekordmånga skuldsatta. Förra året ansökte 28 293 personer om skuldsanering – en ökning med 38 procent jämfört med 2019 – den högsta siffran någonsin. Antalet ansökningar har blivit fler i alla åldersgrupper, förutom 65-plus. Men ökningen är särskilt kraftig bland unga vuxna mellan 18 och 30 år. Här handlar det om mer än en fördubbling (124 procent).

Unga uppfyller sällan kraven för att få skuldsanering

För att Kronofogden ska bevilja skuldsanering ska den skuldsatta ha gjort tydliga ansträngningar för förbättra sin situation, till exempel försökt att öka inkomsterna och minska kostnaderna. Ett annat kriterium är att personen inte kan betala tillbaka sina skulder inom överskådlig tid. Hur lång den perioden är varierar, men det kan handla om allt från sju till femton år för olika individer.

– Unga människor har sällan dragit på sig så stora skulder att de inte klarar av att betala av dem på så lång tid. Det kan handla om 40 000–50 000 kronor, och det räknar vi med att de ska kunna betala tillbaka. De uppfyller med andra ord inte ett av de grundläggande kraven för att få skuldsanering, säger Per-Olof Lindh.

Kunskapsluckor i ekonomi och ny e-tjänst har bidragit till fler ansökningar

Ökningen bland unga vuxna är en tydlig signal att många unga som söker inte förstår vad en skuldsanering innebär och att de saknar viktig kunskap i privatekonomi.

– De unga upplever att det är enkelt och smidigt att ansöka på webben. Det var också tanken med den nya e-tjänsten, eftersom vi vet att det finns många personer som behöver skuldsanering. Men unga i åldern 18–30 hör många gånger inte till den kategorin, säger Per-Olof Lindh och fortsätter:

– Samtidigt är det ett tydligt rop på hjälp. Vi vuxna måste bli bättre på att utbilda unga människor i ekonomiska frågor, både hemma och i skolan. Och på Kronofogden behöver vi på ett bättre sätt nå ut med information om vad en skuldsanering för med sig.

Nytt självskattningstest ska guida unga till rätt hjälp

Kronofogden lanserar nu ett självskattningstest för att snabbt kunna ge en preliminär bedömning om man uppfyller kraven för att få skuldsanering eller inte. Den som gör testet får även tips på vad man kan göra för att komma till rätta med sin situation och vart man kan vända sig för att få stöd och hjälp, exempelvis till kommunens budget- och skuldrådgivare.

– Om dessa unga människor inte får hjälp, finns en stor risk att de fastnar i en långvarig och negativ skuldspiral som kan ta många år att ta sig ur, säger Per-Olof Lindh.

Ett annat råd från honom är att unga ska prata med någon i sin närhet, en förälder kanske, för att gå igenom sin ekonomi och se vad de kan göra åt sin situation.

– Många drar sig för att prata om pengar. Vi pratar om väldigt mycket, men alldeles för sällan om ekonomi, säger han.

Fakta om skuldsanering

Skuldsanering innebär i regel att du

  • betalar hela eller delar av din skuld enligt en betalningsplan,
  • lever på existensminimum – inkomst däröver går till att betala din skuld,
  • är skuldfri efter fem år.

Kontakt och mer information

Du hittar regional statistik uppdelad på län och kommun på sidan: www.kronofogden.se/statistikskuldsanering. Testa om du kan få skuldsanering på Kronofogdens webbplats: www.kronofogden.se/skuldsaneringstest. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar