Forskning om nätspel ska motverka skuldsättning

Kronofogden satsar knappt 650 000 kronor på forskning om högriskspel på nätet och skuldsättning. Satsningen är ett led i myndighetens arbete med att motverka överskuldsättning och ekonomiskt utanförskap.

– Vi hoppas att forskningen ska kasta nytt ljus över sambandet mellan högriskspel på nätet och överskuldsättning, säger biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen

Anders C. Håkansson, professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende vid Lunds universitet, får knappt 650 000 kronor. Han ska kartlägga spel på nätcasino och andra nätbaserade högriskspel i relation till spelattityder, psykisk ohälsa, attityder till spelreklam samt låne- och skuldsättningsbeteende.

– Det är positivt att vi får möjlighet att studera konsekvenserna av dessa utpräglade högriskspel. Snabba nätspel är en stor utmaning i dag, både ur skuldsättningssynpunkt och som folkhälsoproblem, säger Anders C. Håkansson.

Studien ska svara på följande frågor: 

  • I vilken grad använder nätspelare lån, såsom sms-lån, för att finansiera sitt spelande och i vilken grad leder detta till överskuldsättning hos spelarna? 
  • Vilka är riskfaktorerna för överskuldsättning bland personer som spelar högriskspel på nätet?

Forskningen kommer att baseras på en enkätundersökning bland 1 000 personer som minst tio gånger det senaste året har spelat på nätcasino eller sportsbetting på internet. Senast den 31 december 2018 ska projektet mynna ut i en forskningsrapport.

Kontakt

Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Media

Media