Fortsatt minskning av antalet barn som berörs av vräkning

Under det första halvåret i år berördes 251 barn av en verkställd vräkning jämfört med 310 barn samma period förra året. Det motsvarar en minskning med 19 procent. Vräkningar med barn inblandade förekom i 79 av landets kommuner.

- Vi kan inte se annat än att det här är ett resultat av ett aktivt förebyggande arbete hos alla berörda parter. I Stockholms län har till exempel antalet ärenden halverats jämfört med samma period förra året, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

Kronofogden har regeringens uppdrag att föra statistik över vräkningar och sedan årsskiftet är statistiken mer utvecklad. Det gör att bland annat barnens bostadssituation kan redovisas i förhållande till den vräkta föräldern eller föräldrarna.

Vräkningar av barnfamiljer drabbar i stor utsträckning ensamstående. Vid sju av tio vräkningar som berör barn är föräldern ensamstående och i cirka 70 procent av dessa fall är den ensamstående föräldern kvinna.

Vid närmare var femte vräkning som berör barn, så är barn också närvarande vid själva vräkningstillfället. Ibland finns inte socialtjänsten på plats vid dessa vräkningar, vilket har skett vid 11 tillfällen under första halvåret.

- Det är ytterst beklagligt att barn ska behöva uppleva en så traumatisk situation och det är då oroväckande att inte socialtjänsten alltid finns på plats för att ge stöd. Det ska dock påpekas att det inte rör sig om upprepade tillfällen i någon kommun, säger Eva Liedström Adler.

Det totala antalet ansökningar om vräkning uppgick under första halvåret till 4 445 jämfört med 4 552 under motsvarande period 2012, vilket motsvarar en minskning med cirka 2 procent. Det totala antalet genomförda vräkningar uppgick under första halvåret till 1 325, vilket är samma summa som under motsvarande period förra året.

Läs mer om statistiken: http://kronofogden.se/20134.html

Regional statistik första halvåret 2013: http://kronofogden.se/download/18.52cde2e013f42b026a1d8fa/1377241241311/berorda_barn_forsta_halvaret_2013.pdf

Mer information: Johan Krantz, verksamhetscontroller, Kronofogden, telefon 010-578 30 12 eller 070-458 30 12.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera