Historiskt många ansöker om skuldsanering

Fram till den sista juni i år ansökte knappt 9 500 personer om skuldsanering. Det är ungefär 1 000 personer färre än första halvåret 2017, men nästan dubbelt så många som 2016.
– Trots minskningen ligger antalet ansökningar fortfarande på historiskt höga nivåer, säger Per-Olof Lindh, enhetschef på Kronofogden.


Ofta är det omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast skuldsatta, exempelvis en skilsmässa eller sjukdom. Foto: Kronofogden

Bakgrunden till ökningen är det nya regelverket som började gälla i november 2016. Bland annat infördes två betalningsfria månader för att ge en något mindre ansträngd budget under sommaren och julen.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i åratal får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Per-Olof Lindh.

För närvarande har nästan 37 000 personer i landet en pågående skuldsanering.

Mer pengar behövs för att korta väntetider

Men rekordintresset har samtidigt lett till långa väntetider för dem som ansöker. Regeringen har tillfälligt höjt Kronofogdens anslag med 20 miljoner kronor per år under perioden 2017-2019, men dessa pengar motsvarar inte kostnaden för den stora ökningen av ansökningar.

– De sökande får vänta alldeles för länge på sina beslut, säger Per-Olof Lindh. Vi har rekryterat, effektiviserat våra arbetssätt och omdisponerat resurser inom myndigheten. Men trots detta har vi en handläggningstid på ungefär nio månader. Vi behöver mer pengar. Både för att fortsätta effektivisera processen och för att kunna anställa fler handläggare.

Budget- och skuldrådgivning ökar chans till skuldsanering

En analys som Kronofogden publicerade i juni 2018 visar att framför allt tre faktorer påverkar möjligheten att få skuldsanering.

  1. Budget- och skuldrådgivning. Sannolikheten att beviljas skuldsanering ökar om den sökande fått hjälp av kommunens budget- och skuldrådgivare. Av dem som tog hjälp fick 72 procent sin ansökan beviljad. För dem som inte tog hjälp var motsvarande siffra 48 procent.
  2. Orsak. Det framgår också att orsaken till betalningsproblemen har stor betydelse. Skuldsättning på grund av sjukdom, skilsmässa eller arbetslöshet innebär större sannolikhet att få skuldsanering än överkonsumtion eller andra orsaker, exempelvis spelmissbruk.
  3. Ålder. Äldre personer får skuldsanering oftare än yngre. Bland 65-åringarna fick 83 procent sin ansökan beviljad. Motsvarande siffra för 25-åringarna var 21 procent.

Det finns också faktorer som har mycket liten eller ingen påverkan alls på beslutet om skuldsanering, till exempel inkomst, var i landet personen bor och skuldernas storlek. Framför allt har skuldernas storlek mindre betydelse än många tror.

Kontakt och mer information

Du hittar statistik på läns- och kommunnivå i en bifogad excelfil längst ner i pressmeddelandet. Likaså analysen från tidigare i år. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se