Kraven hos Kronofogden historiskt höga

Report this content

Det sammanlagda beloppet i kraven på obetalda skulder som skickas till Kronofogden är högre än någonsin, visar ny statistik från årets första sex månader.
– Antalet krav på mellan 100 000 och 500 000 kronor ökar markant, och det är tydligt att skulder kopplade till lån utan säkerhet driver upp siffrorna, säger Andrea Gleerup, enhetschef på Kronofogden.

Diagram krav p mellan 100 000 och 500 000 kr
Det här är en oroande trend, som vi kommer att analysera djupare framöver, säger Andrea Gleerup på Kronofogden.

Fram till den sista juni i år fick Kronofogden in cirka 15 400 krav på obetalda skulder i beloppsintervallet 100 000–500 000 kronor. Det motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med samma period förra året.

Antalet krav på höga belopp har ökat i flera år, men utvecklingen har nu accelererat. Bakom ökningen står banker, kreditföretag och bolag som köper gamla skulder.

– Det tyder på att kreditgivarna behöver göra noggrannare bedömningar av människors ekonomi innan de beviljar ett lån. Det här är en oroande trend, som vi kommer att analysera djupare framöver, säger Andrea Gleerup.

Totalt fick Kronofogden in närmare 580 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det är något färre än under första halvåret i fjol men betydligt fler än föregående år. Kravens sammanlagda skuldbelopp har ökat med 12,7 procent till drygt 9 miljarder kronor – den högsta siffran någonsin.

– Vi kan konstatera att såväl det totala skuldbeloppet som antalet inkomna krav ligger på historiskt höga nivåer, säger Andrea Gleerup.

Kontakt och mer information

Du hittar en excelfil med statistik på läns- och kommunnivå längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta om betalningsföreläggande

Om någon är skyldig dig pengar kan du få hjälp av Kronofogden att fastställa skulden. Det gör du genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Gången är densamma oavsett hur stor eller liten skulden är. Kronofogden skickar ett brev, ett föreläggande, till den du vill få betalt av.

Om den som ska betala inte protesterar fattar Kronofogden ett beslut: ett utslag om betalningsföreläggande. Utslaget kan sedan användas för att få hjälp av myndigheten att driva in skulden. Om du och den som ska betala inte är överens om skulden fattas inget beslut. Då kan du vända dig till domstol för att avgöra tvisten.

För skulder till staten, till exempel skatter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget utslag från Kronofogden, eftersom sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas därför direkt till Kronofogden för indrivning.

Taggar: