Kronofogden behöver mer resurser för att motverka brottslighet

Kronofogden vill utveckla sitt arbete med att motverka brottslighet och begär att budgeten förstärks med 30 miljoner kronor per år.
– Vi vet att våra insatser förhindrar kriminella att investera i nya brottsupplägg, till exempel köp av vapen eller narkotika. Därmed minskar möjligheten till nya brott, säger Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde på Kronofogden.

Under förra året tackade Kronofogden nej till vissa insatser mot kriminella tillsammans med andra myndigheter.

– Vi gör mycket redan och arbetar hårt för att fullfölja vårt uppdrag, men har avstått från att medverka vid vissa myndighetsgemensamma insatser på grund av brist på resurser. Vårt arbete ger stor effekt, men vi vill och kan göra mer tillsammans med andra, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

I dag överlämnar Kronofogden budgetunderlaget för åren 2020–2022 till regeringen. Myndigheten begär en varaktig förstärkning på 30 miljoner kronor per år för att utveckla sitt brottsförebyggande arbete och öka samverkan med andra myndigheter.

Pengar som utmäts går till skadestånd och brottsoffer

Kronofogden utmäter under alla tider på dygnet, också tillsammans med andra myndigheter, exempelvis vid polisens trafikkontroller. Det som utmäts kan vara smycken, motorcyklar, pengar och bitcoin från skuldsatta som misstänks bedriva penningtvätt, narkotikahandel eller annan brottslighet. Pengarna som utmäts går bland annat till skadestånd och till brottsoffer, men också till att betala skatteskulder och böter de kriminella har.

– Våra befogenheter är långtgående och kompletterar de verktyg Polisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten och andra myndigheter har. Vi kan utmäta tillgångar hos livsstilskriminella direkt på plats, vilket stör finansieringen av nya brott. Det ska vara besvärligt att vara kriminell, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Vill delta i fler insatser mot brottslighet

Med ökade resurser kan Kronofogden delta i fler gemensamma insatser och motverka brottslighet på fler strategiska platser exempelvis på flygplatser, i hamnar eller utsatta områden.

– Med tanke på att Polisen ska bli 10 000 fler under de närmaste åren behöver vi utveckla vårt arbetssätt och bli fler för att vi tillsammans ska kunna arbeta effektivt, säger Christina Gellerbrant Hagberg. Det är väl investerade skattekronor som ger mycket tillbaka.

Digitalisering och överskuldsatta andra prioriterade områden

Myndigheten vill dessutom satsa mer på digitalisering och arbetet med att minska antalet överskuldsatta, och begär att regeringen skjuter till 140 respektive 80 miljoner kronor under åren 2020–2022 för detta arbete. För att kunna hantera en allt större mängd pågående skuldsaneringsärenden vill myndigheten att regeringen varaktigt förstärker budgeten med 30 miljoner kronor per år.

Totalt begär Kronofogden en budget på 2 109 miljoner kronor 2020.

Kontakt och mer information

För mer information – ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar