Kronofogden finansierar tio forskningsprojekt om ekonomisk trygghet

Kronofogden satsar 1,5 miljoner kronor på 10 forskningsprojekt om ekonomisk trygghet. Projekten handlar bland annat om ungdomars överskuldsättning, skuldsaneringslagen och tvångsförsäljningar av bostadsrätter. Projekten drivs vid Ersta Sköndal högskola, Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Uppsala universitet samt Örebro universitet.

- För att öka kunskapen om bland annat överskuldsättning satsar vi till att börja med sammanlagt 1,5 miljoner kronor på 10 projekt. De 10 planeringsbidragen ska användas för att utforma forskningsansökningar hos forskningsfinansiärer som till exempel FAS eller Vetenskapsrådet, säger Lena Bäcker, verksamhetschef på Kronofogden.

Följande 10 projekt finansieras med 150 000 kronor vardera (namngiven person är huvudsökande):

  • Laura Ervo, Örebro universitet, Skuldsaneringslagens effektivitet
  • Stina Fernqvist, Uppsala universitet, Barnvräkningar och föräldrar med kognitiva svårigheter – möjligheter till ökad myndighetssamverkan?
  • Christian Kullberg, Högskolan Dalarna, Kön och skuld - Budget- och skuldrådgivares arbete med kvinnor och män med skuldproblematik
  • Stefan Larsson, Lunds universitet, Överskuldsättning hos unga i det digitala samhället
  • Therese Nilsson, Lunds universitet, Hälsoeffekter av låg inkomst, överskuldsättning och försörjningsstöd
  • Lisbeth Sandvall, Linnéuniversitetet, I skuldsaneringens skugga - en studie av ekonomisk trygghet relaterat till överskuldsättningsproblemens hantering, karaktär och långsiktiga effekter
  • Johanna Schiratzki, Ersta Sköndal högskola, Barns försörjning i ett holistiskt perspektiv
  • Sten-Åke Stenberg, Stockholms universitet, Tvångsförsäljningar av bostadsrätter och egnahem
  • Hugo Stranz, Stockholms universitet, På välfärdsstatens bakgård - om arbetsmarknadsförankring, inkomster och socialbidragstagande bland ensamstående mödrar
  • Per-Anders Tengland, Malmö högskola, Överskuldsättning: Från mikro- till makrokunskap om en form av utanförskap

Kronofogden fick in sammanlagt 36 ansökningar. Ansökningarna har bedömts av Kronofogdens vetenskapliga råd, lett av Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och beslut har fattats av rikskronofogden.

Insatsen är en del av en större satsning på forskning på temat ekonomisk trygghet som Kronofogden inlett i samarbete med Lunds universitet. Inom Kronofogden genomförs till exempel forskning av fyra så kallade industridoktorander, vilket innebär att fyra anställda vid myndigheten på deltid forskar kring den egna verksamheten.

Läs mer om Kronofogdens satsning på forskning: http://kronofogden.se/Forskning.html

Kontaktperson:

Lena Bäcker, verksamhetschef Kronofogden, telefon 010-578 99 62 eller 0730-48 10 01.

Pressekreterare: Henrik Brånstad, Kronofogden
Tel. 010-578 98 77, 0722-12 65 90

Taggar:

Prenumerera