Många äldre har fastnat hos Kronofogden

Report this content

I slutet av 2018 hade drygt 40 000 pensionärer skulder hos Kronofogden. En ny analys visar att en majoritet i gruppen 65 plus har varit registrerade hos myndigheten i mer än 20 år. En annan oroande utveckling är att allt fler pensionärer över 80 år får sin första skuld hos Kronofogden.


Långvarig skuldsättning leder bland annat till försämrad hälsa och ökade kostnader för samhället. Foto: Mostphotos

– Med den här analysen vill vi bidra med kunskap och stöd i arbetet mot överskuldsättning, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.

Antalet pensionärer hos Kronofogden har ökat stadigt mellan 2010 och 2017 för att under 2018 minska marginellt. Samtidigt har det totala antalet skuldsatta minskat till den lägsta nivån på 27 år. Ökningen bland äldre fram till 2017 kan, enligt analysen, inte förklaras av att pensionärerna har blivit fler eller att de får det sämre när de går i pension.

– Orsaken till att fler äldre är skuldsatta beror på att de ofta har haft skulder hos oss i många år. De hör till en generation som i vissa fall bär med sig ett skuldbagage ända från den så kallade 1990-talskrisen. Ju längre tid man lever med skulder, desto svårare blir det att ta sig ur situationen, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Viktigaste resultaten

  • Antalet skuldsatta personer över 65 år ökar, de flesta har haft skulder hos Kronofogden i många år.
  • Pensionärer har nästan dubbelt så stora skulder som de under 65 år. En stor del av skulden är räntor.
  • Löneutmätning eller skuldsanering är vanligt bland äldre med skulder. Dessa personer är en dold grupp som inte har uppmärksammats i andra mätningar baserade på disponibel inkomst bland äldre.
  • Allt fler pensionärer över 80 år har fått sin första skuld hos Kronofogden de senaste åren. Med stöd från omgivningen skulle många kunna undvika att skulder skickas till myndigheten.

Om analysen

Analysen genomfördes i mars 2019. I underlaget ingår uppgifter om skulder för personer som är 65 år och äldre för perioden 2010–2018. Som ett komplement finns uppgifter på läns- och kommunnivå som visar antalet skuldsatta, antal personer med löneutmätning och medianskuld.

Kontakt och mer information

Längst ner i pressmeddelandet kan du ladda ner både analysen och regional statistik om skuldsättningen i gruppen 65 plus. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Taggar: