Många ansökningar om obetalda småskulder återkallas

Nästan 590 000 ansökningar rörande obetalda skulder kom in till Kronofogden under första halvåret i år. Många ansökningar gäller småskulder och återkallas av den som lämnat in ansökan, men leder ändå till onödiga kostnader för den som är skuldsatt.

Under första halvåret i år kom nästan 590 000 ansökningar som rör obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande, till Kronofogden. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Kraven riktades mot drygt 283 000 personer, vilket motsvarar en minskning på en procent jämfört med första halvåret 2015.

Antalet ansökningar som rör obetalda skulder mot unga ökade något medan antalet unga som kraven riktades mot minskade. Drygt 73 000 ansökningar riktades mot personer under 25 år, vilket motsvarade en ökning med 1,6 procent jämfört med samma period 2015. Kraven riktades mot drygt 31 000 unga, vilket var en minskning med nästan 4 procent.

Fyra av tio ansökningar som rör obetalda skulder återkallas av den som lämnat in ansökan och fyra av tio återkallelser rör belopp under 500 kronor.

- Vi ser att många relativt små skulder lämnas till oss för att sedan återkallas av den sökande. En tolkning är att parterna ofta kan komma överens om en frivillig lösning. Och finns förmågan och viljan att lösa skulden frivilligt finns egentligen ingen anledning att ansökan går till Kronofogden. Inte minst eftersom skulden ökar när den kommer till oss, säger Stephan Majander, enhetschef på Kronofogden.

När ansökan väl har kommit till Kronofogden ökar skulden med 680-860 kronor (380 kronor i ombudsarvode, i de flesta fall 180 kronor i inkassokostnad samt 300 kronor i ansökningsavgift till Kronofogden).

Nationell och regional statistik kring betalningsförelägganden: http://www.kronofogden.se/statistikbetalningsforelaggande.html 

Tips till den som är orolig över sin ekonomi: http://www.kronofogden.se/Ekonomiskobalans.html

Kontaktperson:

Stephan Majander, Kronofogden, telefon 010-573 15 36, 070-276 16 75 eller stephan.majander@kronofogden.se

Fakta om betalningsföreläggande:

När någon vänder sig till Kronofogden för att få hjälp med att få betalt så är gången densamma oavsett hur stor eller liten skulden är. För att vi ska kunna hjälpa till krävs ett beslut som säger att skulden stämmer. Den som vill få betalt börjar med att lämna in en ansökan om ett betalningsföreläggande till oss. Vi skickar då ett brev till den som kravet riktas mot och frågar om skulden stämmer. Får vi inte svar på brevet söker vi upp personen eller företaget. Det gör vi för att den som har fått ett krav riktat mot sig ska få reda på det och ha en möjlighet att agera. Om skulden stämmer fattar vi ett beslut: ett utslag om betalningsföreläggande. Det utslaget kan man sedan använda till att gå vidare och begära utmätning för att få tillbaka sina pengar. Om de inblandade inte är överens om skulden fattar vi inget beslut. Den sökande kan då vända sig till domstol för att avgöra tvisten. För skulder till staten, som till exempel tv-avgifter eller studielån, gäller andra regler. Då behövs inget utslag från oss, eftersom sådana skulder inte behöver godkännas av den som ska betala. De lämnas därför direkt till oss för utmätning.

Pressansvarig: Henrik Brånstad, Kronofogden
Telefon 010-578 98 77 eller 0722-12 65 90

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera