Nio av tio uppger att skulder medför sämre livskvalitet

Report this content

Stress, skam och social isolering. Så ser vardagen ut för många människor som lever med skulder hos Kronofogden, visar en ny undersökning.
– Det är aldrig för sent att be om hjälp, säger Amanda Vargensten Westerström, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.


Mer än varannan tillfrågad har tagit lån för att klara de löpande utgifterna. Foto: Kronofogden

I höstas skickade Kronofogden ut en enkät till ett slumpmässigt urval på 10 000 personer med skulder hos myndigheten. Frågorna handlade om skuldernas orsaker och konsekvenser, med en fördjupning om spelrelaterade skulder.

– Syftet är att få fördjupade kunskaper och insikter, som kan bidra till att förbättra vårt och andras arbete med att förebygga betalningsproblem och mildra konsekvenserna av överskuldsättning, säger Amanda Vargensten Westerström.

Tre av fyra skäms över att prata om sin ekonomi

Undersökningen visar att skulderna påverkar livet på många plan. De tillfrågade berättar om skuld och skam, stress och social isolering. Närmare nio av tio oroar sig över sin privatekonomi och lika många uppger att deras livskvalitet försämras av skulderna.

– Vi vet sedan tidigare att kopplingen mellan ekonomisk stress och psykisk ohälsa är stark, något som får ytterligare stöd i den här undersökningen, säger Amanda Vargensten Westerström.

Det är lätt att dra på sig skulder, men det kan vara krångligt att bli av med dem. Och det första steget, att berätta, kan vara svårast: tre av fyra uppger att de skäms över att prata om sin privatekonomi med andra.

– Många är rädda för hur omgivningen ska reagera och undviker att berätta om sin situation, säger Amanda Vargensten Westerström. Men flera uttrycker samtidigt en vilja att ta tag i sina problem. Här kan vi och andra som möter människor med ekonomiska svårigheter göra stor skillnad, genom att uppmuntra till handling och guida till rätt hjälp.

Livskris många gånger orsaken

Tidigare studier har visat att många tappar kontroll över sin ekonomi i samband med omvälvande livshändelser – till exempel arbetslöshet, sjukdom, separation eller konkurs – i kombination med låga inkomster och redan små marginaler.

– Det kan hända vem som helst och det bekräftar även vår undersökning, säger Amanda Vargensten Westerström. Arbetslöshet är den vanligaste orsaken. Därefter följer att annan person har gett upphov till skulderna, sjukdom som påverkat omdömet, företagande och sjukskrivning.

Fyra procent har angett spel om pengar som en direkt orsak till sina ekonomiska svårigheter. I fritextsvar och djupintervjuer utvecklar de som svarat hur spelandet snabbt spårade ur och ledde till skulder och andra problem.

”Spelandets krafter var så starka att det tog över andra saker jag skulle behövt för att må bättre. Som att gå ner i vikt, röra på mig och umgås mer med familjen”, berättar en av de intervjuade. En annan säger: ”Jag spelar bort mer på ett enda klick än vad jag tjänar i månaden.”

– Många är helt ensamma i sin spelproblematik. Det kan vara svårt att prata om skulder, men det är ännu mer tabubelagt att berätta om spelandet, säger Amanda Vargensten Westerström.

Fakta om undersökningen

Undersökningen genomfördes under hösten 2020 av företaget Indikator på uppdrag av Kronofogden. En inbjudan skickades ut med post till ett slumpmässigt urval på 10 000 personer med skulder hos  myndigheten, 18 år eller äldre. Svaren samlades sedan in med hjälp av en webbenkät. Totalt svarade 1 614 personer. Som ett komplement till enkäten intervjuades även elva personer med spelrelaterade skulder.

Kontakt och mer information

Du hittar undersökningen som en pdf längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring Kronofogdens presstjänst på 010-578 98 10.

Taggar: