Nytt metodstöd ska bidra till färre vräkningar

Report this content

I dag lanseras ett nytt metodstöd, som visar hur man kan förebygga och förhindra vräkningar genom lokal samverkan.

– Gemensamt förebyggande arbete skapar både ekonomiska och mänskliga vinster för individer, hyresvärdar och samhälle. Genom lokal samverkan i ett tidigt skede kan vi bidra till att fler hyresgäster kan bo kvar, säger Anna Wiberg, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

Att bli vräkt får ofta stora negativa konsekvenser. Det leder många gånger till hemlöshet och till att de drabbade kan bli utestängda från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar mycket i personligt lidande och dessutom i rena samhällskostnader.

Metodstödet har tagits fram i samarbete mellan Kronofogden och länsstyrelserna i Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Anledningen till samarbetet är att alla länsstyrelser har ett regeringsuppdrag att ge kommunerna stöd och råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning.

Rent konkret visar materialet hur man genom lokal samverkan och återkommande möten mellan hyresvärd och socialtjänst kan arbeta mer vräkningsförebyggande. I den föreslagna modellen sker till exempel möten med hyresvärd och socialtjänst en gång i månaden.

Metodstödet finns som en bifogad pdf längst ner i pressmeddelandet och går även att ladda ner på www.kronofogden.se/forebyggavrakning.html. Senare i dag, den 16 mars, kommer det också att presenteras och delas ut till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, i samband med den kunskapsdag organisationen anordnar för sina medlemmar.

Kontakt och mer information

Vill du veta mer, ring Kronofogdens presstjänst på 010-578 98 10.

Taggar: