Rekordmånga fick skuldsanering förra året

Aldrig tidigare har så många fått skuldsanering. Förra året fick nästan 10 800 skuldsatta sin ansökan beviljad. För fem år sedan var motsvarande siffra cirka 5 900.
– Det är historiskt många, säger Ann-Charlotte von Feilitzen, teamchef på Kronofogden. Det är bra att svårt skuldsatta får en ny chans.


Antalet personer som har fått skuldsanering har ökat kraftigt mellan 2009 och 2018. Foto: Kronofogden

Vid årsskiftet hade drygt 38 000 personer en pågående skuldsanering, en ökning med cirka 5 400 sedan årsskiftet 2017/2018 och den högsta siffran någonsin. Det stegrade intresset hänger ihop med att skuldsaneringslagen ändrades i november 2016. Bland annat infördes två betalningsfria månader för att ge en något mindre ansträngd ekonomi under sommaren och julen. Bakgrunden till lagändringen var att väldigt många människor levt under knappa ekonomiska förhållanden under många år, ibland i decennier.

– Oftast är det omvälvande livshändelser som fått ekonomin att rasa ihop för de svårast skuldsatta, exempelvis en skilsmässa eller sjukdom, säger Ann-Charlotte von Feilitzen.

Av dem som fick skuldsanering förra året var 51 procent män och 49 procent kvinnor. Det är samma fördelning som 2017. De vanligaste orsakerna till överskuldsättning för kvinnor som beviljats skuldsanering 2018 var sjukdom, skilsmässa och överkonsumtion. För männen var det framför allt sjukdom, arbetslöshet och olönsamhet i företag.

Något färre ansöker – men intresset historiskt högt

Förra året ansökte cirka 17 800 personer. Det är ungefär 1 200 färre än 2017, men nästan 5 500 fler än 2016.

– Även om vi ser en marginell minskning, så har antalet ansökningar stabiliserat sig på historiskt höga nivåer, säger Ann-Charlotte von Feilitzen. Vi bedömer inte att intresset kommer att avta. Vi arbetar med att effektivisera vår handläggning och har uppnått goda resultat, men väntetiden innan vi startar en utredning är fortfarande lång.

Budget- och skuldrådgivning ökar chans till skuldsanering

Andelen beviljade ansökningar har minskat något, från att ha legat på 62–63 procent under 2016 och 2017 till drygt 58 procent för 2018. En förklaring till minskningen kan vara att färre tar hjälp av kommunernas budget- och skuldrådgivare.

– Att ta hjälp av en budget- och skuldrådgivare är en viktig framgångsfaktor för att få skuldsanering, säger Ann-Charlotte von Feilitzen. De bidrar både till att rätt personer söker och att ansökan är väl genomarbetad. Av de skuldsatta som tar hjälp får drygt 70 procent sin ansökan beviljad. Det framgår av en rapport som vi tog fram förra året. Vi vill därför uppmana fler att använda sig av den möjligheten.

Tabell: Beviljade skuldsaneringar 2009–2018

Årtal 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Beviljade   skuldsaneringar 4 021 4 874 5 327 4 637 5 357 5 879 5 154 7 592 9 954 10 752

Kontakt och mer information

Du hittar regional statistik uppdelad på län och kommun på sidan www.kronofogden.se/statistikskuldsanering.html. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta om skuldsanering och lagändringen

  • Skuldsanering innebär att du slipper betala hela eller delar av din skuld. För att kunna få skuldsanering ska du sakna möjlighet att betala skulderna inom överskådlig tid. Det behöver inte handla om stora skulder – det är din personliga situation som avgör.
  • Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden, antingen digitalt eller genom att fylla i en pappersblankett. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till.
  • När Kronofogden beslutat om skuldsanering görs en betalningsplan. Lite förenklat innebär det att du får leva på existensminimum i några år, oftast fem. Alla inkomster som överstiger den nivån går till att betala skulderna. När fem år har gått är du skuldfri.
  • Lagändringen har gjort det enklare att ansöka om skuldsanering. Kronofogden efterfrågar färre uppgifter och det går även att ansöka på webben. Det finns också förändringar som syftar till att göra det lättare att klara av skuldsaneringen. En av förändringarna är att du har två betalningsfria månader per år. En annan är att du betalar en summa per månad till Kronofogden som sedan fördelar till dem som ska ha betalt. Tidigare låg det ansvaret på den skuldsatta. En tredje nyhet är att personer med barn kan beviljas en förkortad betalningsplan.

Taggar:

Om oss

Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Vi fastställer skulder, det vill säga ett bevis att en skuld är laglig, och driver även in obetalda skulder genom utmätning. Vårt förebyggande arbete syftar till att förhindra ny skuldsättning hos privatpersoner och företag. Kronofogden handlägger också ansökningar om skuldsanering och har tillsyn över konkursförvaltarnas arbete vid konkurser. Vi arbetar för att alla parter ska få sina intressen tillgodosedda på ett lagligt och korrekt sätt. Kronofogden har cirka 2 200 medarbetare på 37 kontor över hela landet, samt ett huvudkontor i Sundbyberg, nordväst om Stockholm. www.kronofogden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar