Stor utbildningssatsning om privatekonomi och skulder

Report this content

Under våren utbildar Kronofogden drygt 400 anställda i Stockholms stad, som arbetar med ekonomiskt utsatta människor. Utbildningen ska ge ökade kunskaper om skulder och privatekonomi, samt verktyg som kan användas i det förebyggande och rehabiliterande arbetet. Nu på onsdag deltar ett trettiotal medarbetare från enheten för hemlösa.

– Vi vill öka kunskapen om orsaker till överskuldsättning och hur det kan motverkas, för att de som går utbildningen i sin tur ska kunna vägleda andra. Det kan handla om hjälp med att skapa struktur i familjens ekonomi, ge rådet att ringa den du är skyldig pengar eller att våga ta kontakt med Kronofogden i ett tidigt skede. Det behöver inte vara krångligt, säger Anna-Karin Lindahl, som arbetar med utbildningen hos Kronofogden.

– Det är jättebra att Kronofogden kommer ut på det här sättet, sa Ylva Bäckman, koordinator för Bostad först i Upplands Väsby kommun, efter att hon gått utbildningen förra året. Allt som kan sänka trösklarna för att ta kontakt välkomnas, det är så stigmatiserat i dag

Utbildningen riktar sig till anställda i Stockholms stad som arbetar med bland annat ekonomiskt bistånd, missbruk och utsatthet bland unga. Mellan januari och maj i år ska över 400 medarbetare lära sig mer om Kronofogden, privatekonomi och hur man kan förebygga överskuldsättning. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för socialarbetare att vägleda och stödja personer som behöver hjälp med sin vardagsekonomi.

– Vi har generellt mycket fördomar om personer som har stora skulder, men vi ska vara försiktiga med att skuldbelägga. Det finns ofta en förklaring och om människor vågar prata mer öppet om sina ekonomiska svårigheter, så blir det också lättare att komma till rätta med problemen, säger Anna-Karin Lindahl.

Kontakt och mer information

Vill du veta mer eller delta vid utbildningen onsdagen den 21 mars, ring Kronofogdens presstjänst på 010-578 98 10.

Fakta – Kronofogden arbetar för att förebygga skuldsättning

Kronofogden arbetar för att förebygga skuldsättning och ekonomiskt utanförskap, bland annat genom att samverka med olika delar av samhället samt sprida kunskap och information så att fler ska kunna lösa sina ekonomiska problem i ett tidigt skede. Det är aldrig för tidigt och inte heller för sent att ta tag i sin vardagsekonomi. Vi genomför också utbildningar för yrkesverksamma som arbetar med ekonomiskt utsatta människor. På så sätt skapar vi budbärare för att nå fler med information om hur vi arbetar. Under 2017 utbildade vi cirka 1 700 personer, läs mer här: www.kronofogden.se/utbildning.html.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar