Tre av tio har svårt att klara sina utgifter

Report this content

Hög arbetslöshet och fallande tillväxt har präglat svensk ekonomi under pandemin. Det märks nu allt tydligare i människors privatekonomi. Tre av tio vuxna svenskar har en eller flera gånger det senaste året inte kunnat betala alla sina räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Det visar en ny undersökning från Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden.


Pandemin bidrar till att allt fler har svårt att klara sina utgifter, även hushåll med tämligen goda inkomster. Foto: Kronofogden

Enkät i maj 2020 och januari 2021

Undersökningen bygger på en enkät som besvarades i maj 2020 och januari 2021.

– Genom att jämföra resultaten från dessa två tillfällen kan vi säga något om hur människors privatekonomi har utvecklats under pandemin, säger Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad och projektledare för undersökningen. Tyvärr är slutsatsen att allt fler har svårt att få pengarna att räcka till.

I januari uppgav 29 procent av de tillfrågade att de en eller flera gånger de senaste tolv månaderna har varit i en situation där det inte funnits pengar till att betala alla räkningar, amorteringar eller räntor på förfallodagen. Motsvarande siffra i maj förra året var 9 procent.

Värst är situationen för ensamstående föräldrar. I maj förra året uppgav 17 procent att de har haft svårt att klara sina utgifter – i januari 2021 hade den siffran ökat till 42 procent.

Var aktiv och ta hjälp

Davor Vuleta delar sin tid mellan en doktorandtjänst på rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet och förebyggande arbete hos Kronofogden. Han är medförfattare till undersökningen och är oroad över resultaten, inte minst över att så många tycks ha svårt att klara utgifterna i närtid.

– Närmare var femte vuxen svensk uppger att de kommer att få svårt att klara sina betalningar den kommande månaden, säger han.

Davor Vuletas bästa tips till dem som nu har svårt att få pengarna att räcka till är att vara aktiva och be om hjälp.

– Det sämsta man kan göra är blunda för hur situationen verkligen är. Prioritera vad du absolut måste betala, exempelvis hyra, el och mat. Kontakta den du är skyldig pengar och säg som det är. Kanske går det att dela upp betalningen eller hitta en annan lösning. Prata med någon i din närhet som har koll på ekonomi eller hör av dig till budget- och skuldrådgivningen i kommunen där du bor. Och ring Kronofogden om skulden redan har skickats dit.

Resultat i korthet

  • Allt fler har svårt att klara sina utgifter, även hushåll med tämligen goda inkomster.
  • Hushåll med lägre inkomster upplever i större utsträckning att den egna ekonomin har försämrats.
  • Var tredje hushåll med barn uppger att de har svårt att klara sina utgifter; tuffast är situationen för ensamstående föräldrar där 42 procent har betalningsproblem.
  • Nära var tredje person i gruppen unga vuxna, 18–34 år, uppger att de har svårt att klara sina utgifter.
  • Närmare var femte tillfrågad, 18,5 procent, bedömer att de kommer att få svårt att klara sina betalningar nästa månad.
  • Antalet hushåll som har en ekonomisk buffert minskar – från 83,9 procent i maj förra året till 69 procent i januari 2021.
  • Den ekonomiska otryggheten ökar, framför allt i gruppen ensamstående föräldrar där varannan tillfrågad nu oroar sig över sin ekonomi.
  • Pandemins ekonomiska effekter påverkar hälsan negativt.

Fakta om undersökningen

Undersökningen bygger på en webbenkät som besvarats vid två tillfällen. Enkäten riktade sig till personer som är bosatta i Sverige och är 18 år eller äldre. Urvalet drogs från riksrepresentativa webbpaneler. Den första insamlingen genomfördes i maj 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Kronofogden. Den andra insamlingen genomfördes i januari 2021 i samverkan mellan Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Kronofogden. I maj 2020 samlades 1 518 svar in och i januari 2021 samlades 2 057 svar in.

Kontakt och mer information

Du hittar undersökningen som en pdf längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring Kronofogdens presstjänst på 010-578 98 10 eller Måns Svensson, professor i rättssociologi vid Högskolan i Halmstad på 072-977 35 16.

Taggar: