Trots tidigare larm – fler barn berörs av vräkning

Report this content

Under årets första sex månader fick 253 barn uppleva att båda eller någon av föräldrarna blev av med sitt hem, en ökning med 22 barn jämfört med första halvåret i fjol.
– Vi såg ett trendbrott redan vid halvårsskiftet förra året. Det är bekymrande att utvecklingen fortsätter åt fel håll, säger Kim Jonsson, som arbetar i den förebyggande verksamheten på Kronofogden.

barn som tittar ut ver lekplats
Antalet barnfamiljer som vräks från sina bostäder fortsätter att öka, visar nya siffror. Foto: Mostphotos

Efter de senaste årens minskning av antalet barn som berörs av vräkning, vände siffrorna uppåt under förra året, en trend som håller i sig. Fram till den sista juni i år vräktes 127 barnfamiljer – en ökning med tre familjer jämfört med första halvåret 2018. Det totala antalet barn berörda av vräkning har ökat från 231 till 253 barn.

Ökningen av antalet barn är betydligt större än antalet vräkningar, det kan förklaras med att det i vissa fall finns många barn i en familj som vräks.

Så ser det ut regionalt

I en majoritet av landets 290 kommuner berördes inga barn av vräkning under första halvåret 2019. Men antalet kommuner där barnfamiljer har vräkts har ökat från 62 till 68 jämfört med samma period förra året. Södertälje har legat högt under flera år, men under året första sex månader har både antalet vräkningar och berörda barn halverats.

– Vi har arbetat aktivt tillsammans med hyresvärdar och socialtjänsten för att så få barn som möjligt ska behöva lämna sina hem. Vi har särskilt fokuserat på den olovliga andrahandsuthyrningen som är ett stort problem, säger Gunilla Svalborg Magnusson, kronoinspektör i Södertälje.

Tabell 1: Barn berörda av vräkning i Sveriges län

Januari–juni 2019 Januari–juni   2018
Län Antal vräkningar Antal barn Antal vräkningar Antal barn Differens ärenden Differens barn
Blekinge 2 6 0 0 2 6
Dalarna 5 8 6 15 -1 -7
Gotland 1 1 0 0 1 1
Gävleborg 1 1 6 8 -5 -7
Halland 4 8 1 3 3 5
Jämtland 1 1 0 0 1 1
Jönköping 5 15 0 0 5 15
Kalmar 1 1 7 10 -6 -9
Kronoberg 0 0 1 2 -1 -2
Norrbotten 1 2 1 1 0 1
Skåne 23 53 22 41 1 12
Stockholm 23 39 29 53 -6 -14
Södermanland 10 20 9 17 1 3
Uppsala 4 8 4 7 0 1
Värmland 11 28 5 6 6 22
Västerbotten 2 3 0 0 2 3
Västernorrland 2 2 2 4 0 -2
Västmanland 8 12 9 24 -1 -12
Västra Götaland 11 23 11 18 0 5
Örebro 4 6 7 12 -3 -6
Östergötland 8 16 4 10 4 6
Totalsumma 127 253 124 231 3 22

Tabell 1: Kommuner med fem eller fler barn berörda

Januari–juni   2019 Januari–juni   2018
Kommun Antal vräkningar Antal barn Antal vräkningar Antal barn Differens ärenden Differens barn
Malmö 10 24 11 19 -1 5
Eskilstuna 7 15 5 10 2 5
Göteborg 5 13 5 7 0 6
Södertälje 6 12 11 24 -5 -12
Filipstad 2 11 0 0 2 11
Jönköping 3 11 0 0 3 11
Landskrona 4 9 0 0 4 9
Stockholm 6 9 6 9 0 0
Västerås 5 8 4 10 1 -2
Arvika 4 8 1 2 3 6
Kristianstad 3 7 2 6 1 1
Karlskrona 2 6 0 0 2 6
Ekerö 1 5 0 0 1 5
Uppsala 3 5 3 5 0 0

Kontakt och mer information

Längst ner i pressmeddelandet hittar du utförligare regional statistik uppdelad på län och kommun. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

Fakta – lokal samverkan bidrar till färre vräkningar

Vräkning leder ofta till hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Vräkningar kostar dessutom mycket i personligt lidande både för den drabbade och för samhället. Kronofogden samarbetar med länsstyrelser, kommuner och hyresvärdar i arbetet med att förebygga vräkningar. En hyresgäst som har problem med att betala hyran bör så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden för att hitta en lösning. För hyresvärden är det viktigt att arbeta förebyggande, till exempel genom att prata med hyresgästen redan vid den första uteblivna hyran. Kronofogden har ett metodstöd (bifogat längst ner i mejlet), som visar hur lokal samverkan mellan kommuner och hyresvärdar effektivt kan förebygga och förhindra vräkningar.

Taggar: