Två av tio har fått sämre privatekonomi

Report this content

Drygt två av tio uppger att de har fått sämre privatekonomi efter coronautbrottet. Ungefär lika många räknar med en försämring det kommande halvåret. Värst drabbade är arbetslösa, egenföretagare och ensamstående föräldrar. Det visar en ny undersökning från Kronofogden.
– Resultaten bekräftar bilden av att många människor står inför en tuff ekonomisk situation, säger rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg


Snart kommer fler att behöva prioritera vilka räkningar de ska betala. De med små ekonomiska marginaler är mest utsatta. Men även de som tidigare haft en ordnad och trygg privatekonomi påverkas. Foto: Kronofogden

Än så länge ser Kronofogden inte fler privatpersoner i sina register. Men myndigheten räknar med över 100 000 fler skuldsatta de kommande åren, även om prognosen är ytterst osäker.

– Vi behöver gå tillbaka till krisen i början av 1990-talet för att hitta en lika dramatisk situation. Då ökade antalet skuldsatta hos oss med cirka 100 000 personer mellan 1992 och 1994. Risken är stor att vi nu står inför en liknande utveckling, trots att statsfinanserna är bättre och ränteläget lägre, säger Christina Gellerbrant Hagberg.

Var tredje ensamstående förälder räknar med sämre privatekonomi

Under andra hälften av april undersökte Kronofogden hur människors privatekonomi påverkas av coronautbrottet. 

Sett till situationen den senaste månaden och en prognos för de närmaste sex månaderna uppger 21 procent av de tillfrågade att deras ekonomiska situation har försämrats och 23 procent att den kommer att försämras. När det gäller framtiden kan 6 procent inte svara på frågan. 

Egenföretagare, arbetslösa och ensamstående föräldrar anser i större utsträckning än andra att deras ekonomiska situation har blivit sämre den senaste månaden (33, 37 respektive 22 procent) och de uppger även i högre grad att situationen kommer försämras de kommande sex månaderna (37, 24 respektive 33 procent). Drygt var tredje ensamstående förälder saknar dessutom en buffert för att skydda sin ekonomi mot oförutsedda händelser och utgifter.

Agera direkt och våga be om hjälp

Kronofogden förbereder sig nu för en kraftig ökning av antalet ärenden med en kombination av olika åtgärder, både på kort och på lång sikt. 

– Vi kraftsamlar för att ha ett så bra utgångsläge som möjligt när antalet ärenden börjar öka. Vi intensifierar också vårt förebyggande arbete tillsammans med andra, till exempel genom att bidra till ökad kunskap i privatekonomi, uppmärksamma skuldfällor och utveckla regelverket, säger Christina Gellerbrant Hagberg och fortsätter:

– Mitt bästa tips till dem som nu har svårt att få pengarna att räcka till är att agera direkt och våga be om hjälp. Ta kontakt med banken, hyresvärden eller den du är skyldig pengar och säg som det är. Kanske kan ni komma överens om att dela upp betalningen eller hitta en annan lösning.

Fakta om undersökningen 

Undersökningen genomfördes under vecka 16–17 år 2020 av företaget Indikator på uppdrag av Kronofogden. En inbjudan att delta skickades ut med e-post till en riksrepresentativ webbpanel. Målgruppen var personer 18 år eller äldre boende i Sverige. Totalt samlades 1 518 svar in. 

Kontakt och mer information

Du hittar en sammanfattning av webbenkätundersökningen längst ner i pressmeddelandet. Vill du veta mer, ring presstjänsten på 010-578 98 10.

 

Taggar: