Kulturreklam går mot Corona-strömmen – expanderar med kulturramar i tunnelbanan

Report this content

Kulturreklam är Stockholms ledande aktör gällande utomhusreklam för kultur och evenemang. Som för alla verksamheter med bas i kultursektorn är pandemins effekter mycket kännbara, Kulturreklam tror dock på kulturens kraft och satsar framåt. Från och med den 1:a januari 2021 utökas verksamheten till att inkludera cirka 200 kulturramar i hela tunnelbanenätet. Kulturreklams erbjudande är därmed större än någonsin med 5 000 utomhusytor i Stockholms län, fördelat på sex olika mediekanaler.

Storstockholms Lokaltrafik (SL) står bakom kulturramarna i tunnelbanan och vill med dessa främja det lokala kulturlivet. Länets invånare och besökare ges i och med exponeringskanalen en möjlighet att få information om kulturutbudet i regionen.

Driften och handhavandet av Kulturramarna i tunnelbanan har hittills ombesörjts av SL, som nu väljer att gå in i samarbete med och lägga ut uppdraget på Kulturreklam. Entreprenaden är villkorad med förutsättningar och krav som innebär prisnivåer anpassade till kultursektorns oftast tuffa ekonomiska villkor.

Kulturramarna i tunnelbanan består av affischering i formatet 70x100 cm och ramarna återfinns jämnt fördelade på samtliga linjer i hela tunnelbanenätet. Mer information om Kulturramarna i tunnelbanan går att finna på kulturreklam.se.

– Kulturramarna i tunnelbanan innebär att vi täcker in ytterligare flöden i vår strävan att erbjuda kommunikationskanaler för kultur och evenemang till hela Stockholms län. Vi är stolta över att därmed kunna erbjuda drygt 5 000 utomhusytor i fem olika mediakanaler för kulturen i Storstockholm, säger Carl Jurell, VD Kulturreklam.

Carl Jurell, 0733-82 81 03 – carl@kulturreklam.se

Kulturreklam är ett företag som erbjuder utomhusreklam i ca 5 000 olika kontaktytor i Stockholms utomhusmiljö, fördelat på fem olika mediakanaler: Kulturtavlor på lyktstolpar, Affischramar på elskåp, Stortavlor på husfasader, Evenemangsbanér på lyktstolpar och Kulturramar i tunnelbanan. Dessa ytor och kanaler upplåts åt aktörer och budskap med koppling till kultur, idrott, föreningsliv, välgörenhet och samhällsinformation. Under Covid19-pandemin är de flesta av Kulturreklams annonsytor tillgängliga för alla typer av aktörer och avsändare.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Företaget Kulturreklam tar from 1:a januari 2021 över driften av de ca 200 affischramar i tunnelbanan som av SL upplåts till länets olika kulturarrangörer.
Twittra det här