Kungl. Örlogsmannasällskapet genomför jubileumsseminarium i Karlskrona - Med förstånd och styrka ur historien

Report this content

Torsdagen den 30 september genomförde Kungl. Örlogsmannasällskapet ett jubileumsseminarium på Sjöofficersmässen i Karlskrona. Seminariet är ett led i Kungl. Örlogsmannasällskapets firande av 250 år sedan instiftande 1771.

Anders Grenstad, ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet inledningstalade och hälsade alla välkomna. Grenstad introducerade moderatorn och ledamoten Anders Enström samt bibliotekarien och ledamoten Håkan Lindberg som varit sammanhållande för seminariet.

Heldagsseminariet inleddes med information kring Kungl. Örlogsmannasällskapets unika bibliotek, Tom Ohlsson, Andreas Nilsson och Håkan Lindberg berättade om verksamheten och gav exempel på de skatter som biblioteket innehåller. Ledamoten Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare talade därefter under rubriken: ”Vadå bibliotek! Allt finns ju på nätet. Eller”? Ledamoten och senior fellow tankesmedjan Frivärld. Patrik Oksanen fortsatte med föredraget: ”När lasten inte kommer – Sveriges sjöfartsberoendei ett säkerhetspolitiskt perspektiv”. Ledamoten Göran Arrius, ordförande i SACO samt ordförande i Folk och Försvar talade kring: ”Folkförankring – grunden för vår beredskap”. Ledamoten Roger Berg, FoU-chef SAAB Kockums AB informerade om: ”Undervattensteknik i samhällets tjänst”. Ledamoten Mattias Widlund, advokat med specialisering sjörätt var avslutande talare under rubriken: ”Handelsflottan som komponent i totalförsvaret”.

Seminariet direktsändes även digitalt.

– Jag vill varmt tacka alla som varit involverade i genomförandet av seminariet. Dagen bjöd på intressanta föredrag och som sedan inramades förtjänstfullt av Marinens Musikkår. Vi går nu vidare i vårt jubileumsprogram och ser fram emot att den 14 oktober genomföra nästa del i Göteborg. Det kommer vara en heldag om sjöfarten och sjöfartsskyddet, säger Anders Grenstad, konteramiral (ret) och ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

För ytterligare information:

För koordination och bilder: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller E-post: marten.granberg@koms.se

Alternativt akademiens sekreterare Bo Rask, tel. mobil, 0766-323883 eller E-post: secretary@koms.se

Besök även: www.koms.se alt. följ oss på Twitter @orlogsman

Prenumerera