Kungl. Örlogsmannasällskapet publicerar af Chapman arkiv

Report this content

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi och en av de tio kungliga akademierna instiftades i Stockholm 1771. Som en del i jubileumsprogrammet för att högtidlighålla 250 års verksamhet publiceras nu af Chapman arkivet, en del av Kungl. Örlogsmannasällskapets samlingar vid biblioteket i Karlskrona.

Fredrik Henrik af Chapman, 1721 – 1808, var en svensk skeppsbyggare och viceamiral som gjorde skeppsbyggnadskonsten till vetenskap. Af Chapman var hedersledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapets och akademien har en omfattande samling i biblioteket på Sjöofficerssällskapet i Karlskrona. En del av af Chapmans arbete finns från och med 18 januari i en digital utställning på akademiens hemsida: https://www.koms.se/chapman/

Den digitala samlingen innehåller även handlingar som kan knytas till af Chapman såsom fartygsskisser från studieåren i England, en arbetsbok som visar flitiga matematiska studier, en dagbok från den berömda ”virkesresan” i Finland och anteckningar från åren som chef för varvet på Djurgården, med mera. Ett handbrev från af Chapmans senare år, ett liv i ständigt arbete, visar hans engagemang kring förbättring av repslageriet.

– Henrik Fredrik af Chapmans gärning är omfattande och han var ett mångsidigt geni. Det är med stor glädje som vi nu lägger ut arkivet och samlingarna via hemsidan så att det kan komma fler till del, säger Håkan Lindberg, ledamot och ansvarig för Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek.

Kungl. Örlogsmannasällskapets bildades 1771 och valspråket är ”Med förstånd och styrka”. Syftet med akademiens verksamhet är att följa och aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Med modernt språk talar vi idag om sjöfarten istället för sjöväsendet. Kungl. Örlogsmannasällskapet arbetar för att synliggöra den starka strategiska kopplingen mellan sjöfart, välfärd, miljö samt försvaret av hamnar och sjövägar.

– Den digitala utställningen kring af Chapman är ett av de första avropen på jubileumsseglatsen för att högtidlighålla att vi funnits i 250 år. säger ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet, konteramiral (PA) Anders Grenstad.

För ytterligare information:

Håkan Lindberg, ledamot, tel. mobil. 070 8764686 eller E-post: e.h.lindberg01@gmail.com

Besök även: www.koms.se alt följ oss på Twitter

Prenumerera

Media

Media