Media inbjuds att delta vid Kungl. Örlogsmannasällskapets seminarium den 14 oktober i Göteborg

Report this content

Torsdagen den 14 oktober 12.30 – 1700 genomför Kungl. Örlogsmannasällskapet ett jubileumsseminarium på Göteborgs Stadsmuseum under rubriken: ”Sjöfarten tryggar Sveriges försörjning – men hur skyddar Sverige sjöfarten?”. Seminariet är ett led i Kungl. Örlogsmannasällskapets firande av 250 år sedan instiftandet 1771.

Bland talarna kan nämnas Anders Grenstad, konteramiral (ret) och ordförande i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Carl-Johan Hagman, vd Stena Rederi AB, Jan-Eric Nilsson, kommendör, totalförsvarsavdelningen Försvarsmakten, Fredrik Herlitz, överste, chef Älvsborgs amfibieregemente, Marie Jacobsson, ambassadör och UD:s folkrättsrådgivare, Kent Zetterberg, professor, Pål Jonson, ordförande Försvarsutskottet, Jens Holm, ordförande Trafikutskottet, med flera.

Fullständigt program finns att ladda ned via:https://www.koms.se/kungl-orlogsmannasallskapets-250-ars-jubileumsfirande-i-goteborg/ 

Datum:                   Torsdag 14 oktober

Tid:                         12.30 – 17.00, anmälan och kaffe från kl. 12.00

Plats:                      Göteborgs Stadsmuseum

                               Norra Hamngatan 12

Obligatorisk anmälan om deltagande till Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070-7640100 eller E-post: marten.granberg@koms.se

Eller Kungl. Örlogsmannasällskapets sekreterare, Bo Rask, tel. mobil, 0766-323883 eller E-post: secretary@koms.se

Prenumerera