Akademien inbjuder alla intresserade till öppen akademisammankomst online den 22 september

Report this content

”Marinen 2030”, ”Behovet av högteknologiska system” och ”Sveriges livlina – ett USA i förändring” är spännande ämnen för höstens första öppna Akademisammankomst online den 22 september klockan 16–19.

Medverkande är akademiledamöterna konteramiral (PA) Odd Werin, kommendör Jon Wikingsson och generalmajor (PA) Bengt Svensson. Moderator är Akademiens styresman, förre överbefälhavaren, general Sverker Göranson.

Fullständigt program med länk till seminariet finns att tillgå på Akademiens hemsida där också registrering sker.

Välkomna till ett intressant seminarium! 

Akademien Online 22 sept 2021

Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera