Ambassadör Michael Sahlin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Report this content

Ledamoten, ambassadör Michael Sahlin, Uppsala, hedrades under Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag den 12 november med Akademiens belöningsmedalj i guld i 8. storleken för sitt framstående arbete inom Akademien.

– Arbetet med projekt på stor säkerhetspolitisk bredd inom akademien har berett mig möjligheter att summera ihop ett långt yrkesliv inom olika fält av svensk säkerhetspolitik, i regeringskansliet, i riksdagen och på myndighetsnivå på hemmaplan liksom på olika poster utomlands. För det och för den utmärkelse jag nu förlänats är jag Akademien tacksam, säger Michael Sahlin.

Sahlin har gett ett väsentligt bidrag till att Akademien uppmärksammats inom det säkerhetspolitiska området. Han har som delprojektledare inom projektet SES medverkat till ett antal värdefulla bidrag som möjliggör ett bra slutresultat för projektet. På Akademiens hemsida informerar han månatligen om det säkerhetspolitiska läget vilket han också gjort under presidiets sammanträden. Han har vid flera tillfällen i ett antal år ställt upp som föreläsare från Akademien, bland annat under Försvarforums seminarier runt om i landet.

– Michael Sahlin har varit och är mycket aktiv i att sprida resultaten av Akademiens olika projekt till omvärlden, inom och utanför Sveriges gränser, bl a som bloggare och föreläsare, säger Krigsvetenskapsakademiens styresman Sverker Göranson. De senaste fyra åren har Michael också lett Akademiens Avdelning för Säkerhetspolitisk vetenskap. 

Akademien hedrades under sin 225:e högtidssammankomst med närvaro av Finlands president Sauli Niinistö och av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. President Niinistö höll högtidstalet. Ytterligare information om högtidssammankomsten och samtliga medaljörer finns på Akademiens hemsida.

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
secretary1@kkrva.se


Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
 

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media