• news.cision.com/
  • Kungl Krigsvetenskapsakademien/
  • Finlands president Sauli Niinistö höll högtidstalet och belöningar och medaljer delades ut vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Finlands president Sauli Niinistö höll högtidstalet och belöningar och medaljer delades ut vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Report this content

Under Krigsvetenskapsakademiens högtidsdag den 12 november hölls högtidstalet av Republiken Finlands President Sauli Niinistö, som inledde med att framhålla den stora betydelsen av de samarbeten våra två länder har för den samlade säkerheten i norra Europa. Våra samarbeten skapar respekt och inger förtroende. Men, påpekade han, är det viktigt att vi utökar med satsningar på andra områden. En angelägen fortsättning vore att ha en gemensam krisplanering inom ramen för våra civila försvar. Inte minst Covid-pandemin har visat på detta behov. Presidenten menade vidare, att det redan djupa säkerhetspolitiska samarbetet Finland – Norge – Sverige borde utvecklas vidare. – Tiden för att vakna till insikt är inte över. Olika varningsklockor fortsätter att ringa, allt starkare. Den tilltagande stormaktskampen blir allt tydligare också för oss i Norden, avslutade President Niinistö sitt anförande.

Under högtidsdagen utdelades fem medaljer till personer som gjort värdefulla insatser inom Akademiens verksamhetsområden samt medaljer till två ledamöter för deras framstående arbete inom Akademien.

Tekn. dr. Ulrik Franke medaljeras såsom vinnare av 2020 års tävling om bästa skrift.

Förvaltare Magnus Thylin medaljeras för sina insatser i utvecklingen av telekrigsfunktionen och dess taktik inom marinen. Hans arbete har också bidragit till att utveckla samarbetet mellan försvarsgrenar och myndigheter.

Överstelöjtnant Fredrik Hesselman medaljeras för att han genom personligt engagemang har omsatt 2017 års studie om framtidens amfibiebataljoner till en fortgående utveckling av bl a taktik och stridsteknik.

Major Michael Rosenqvist medaljeras för sitt mångåriga arbete med att utveckla den militära flygutbildningen och med införandet av framtida både enkla och avancerade skolflygsystem.

Författaren Lars Gyllenhaals forskning och skriftställarskap har varit och är av stor betydelse för vår förståelse av och kunskapen om villkoren för vårt lands säkerhetspolitik igår, idag och i morgon.

Ledamoten och ambassadören, fil. dr. Michael Sahlin har varit ordförande för Avdelningen för säkerhetspolitisk vetenskap och han har bidragit till att Akademiens arbete uppmärksammats inom området.

Ledamoten, konteramiral Thomas Engevall har under många år verkat som vald ledamotsrevisor och som sådan lagt ner ett ambitiöst arbete i sin granskning av Akademien och av Lars och Astrid Albergers stiftelse. Han har genom sitt arbete medverkat till Akademiens utveckling.

President Niinistös tal och de fullständiga motiveringarna för utdelningen av Akademiens belöningar och medaljer finns att tillgå på Akademiens hemsida.

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
secretary1@kkrva.se


Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
 

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media