Författaren Lars Gyllenhaal hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Report this content

Författaren Lars Gyllenhaal, Piteå, hedrades under Kungl Krigsvetenskapsakademiens 225:e högtidsdag fredagen den 12 november med Akademiens guldmedalj i 8. storleken för framstående gärning inom Akademiens verksamhetsområde.

Att det arbete jag gjort som historieforskare och författare belönas på det här sättet av en Kunglig akademi är verkligen hedrande. För mig kom nyheten helt överraskande och jag är mycket stolt över att ha fått ta emot medaljen i närvaro av Republiken Finlands president och Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan, säger Lars Gyllenhaal.

Han började skriva i mitten av 1980-talet och har publicerat artiklar om försvar och olika militärhistoriska teman i dagspressen liksom i en rad svenska försvarsrelaterade tidskrifter och populärhistoriska tidskrifter. Debuten som militärhistorisk författare skedde 1999 med boken Slaget om Nordkalotten, i vilken han var medförfattare. Temat Nordkalotten/Arktis har återkommit i flertalet böcker, radio- och TV- produktioner som Gyllenhaal medverkat i. Antalet böcker där Gyllenhaal varit medförfattare respektive som han själv författat har hunnit bli arton till antalet. Förutom detta har han bidragit till flera regionhistoriska årsböcker.

Gyllenhaals forskning och skriftställarskap har varit och är av stor betydelse för vår förståelse av och kunskap om villkoren för vårt lands säkerhetspolitik, igår, idag och i morgon, förklarar Krigsvetenskapsakademiens styresman Sverker Göranson. Det som särskilt utmärker Gyllenhaals gärning är att han på ett föredömligt sätt lyfter fram Nordkalottens betydelse och roll för svensk säkerhet. 

Akademien hedrades under sin 225:e högtidssammankomst med närvaro av Finlands president Sauli Niinistö och av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. President Niinistö höll högtidstalet. Ytterligare information om högtidssammankomsten och samtliga medaljörer finns på Akademiens hemsida.

Kontakt:
Lars Gyllenhaal, mob. 0768-184568

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
secretary1@kkrva.se


Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
 

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media