Förvaltaren Magnus Thylin hedrad av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Report this content

Förvaltaren Magnus Thylin, Karlskrona, hedrades med Kungl Krigsvetenskapsakademiens silvermedalj i 8. storleken och penningbelöning under Akademiens 225:e högtidsdag, fredagen den 12 november.

 Det är mycket hedrande att akademin uppmärksammar det konkreta arbete som genomförs för att öka de marina förbandens krigsduglighet inom telekrigsområdet. Jag är stolt över att lyftas fram som representant för de resultat som gemensamt har presterats inom tjänstegrenen, säger Magnus Thylin.

Thylin har genom en helhetssyn kombinerat med ett stort kunskapsdjup utvecklat telekrigsfunktionen till att omfatta hela det elektromagnetiska spektrumet och dess olika applikationer. Det har resulterat i en uppdaterad syn på telekrig inom marinen och utvecklat vapengrenens taktik på både fartygs- och stabsnivå. 

Med sin kompetens inom telekrigföringen har Thylin också visat prov på ett föredömligt nätverksbyggande, som bidragit till ett utvecklat samarbete mellan olika vapengrenar och myndigheter, och som ytterst leder till ett säkrare Sverige, säger Krigsvetenskapsakademiens styresman Sverker Göranson.

Akademien hedrades under sin 225:e högtidssammankomst med närvaro av Finlands president Sauli Niinistö och av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. President Niinistö höll högtidstalet. Ytterligare information om högtidssammankomsten och samtliga medaljörer finns på Akademiens hemsida.

Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
secretary1@kkrva.se


Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube
 

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media