Krigsvetenskapsakademien inbjuder till öppen sammankomst 13 okt

Report this content

Inträdesanföranden av Patrik Oksanen, fri skribent, och Annika Brändström, chef för krishantering i regeringskansliet, onsdagen den 13 oktober kl 16.30 – 19.00. Intresserade välkomna att deltaga online eller på plats.

Krigsvetenskapsakademien inbjuder till öppen Akademisammankomst onsdagen den 13 oktober kl 16.30 – 19.00 på Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm. Anmälan krävs och sker här: https://kkrva.se/201013-ak/. För fysiskt deltagande krävs vaccin, 2 doser, mot Covid-19. Deltagande kan också ske online, länk kommer ut på hemsidan: https://kkrva.se/akademien-online/ inför sammankomsten, registrering krävs vid anslutning. 

”Vad krävs av framtidens krishanterare?”

Ledamoten Annika Brändström tar avstamp i dagens svenska krishanteringssystem och de generella och strategiska utmaningar, som krishanterare ställs inför. Vad betyder detta för kompetensförsörjningen och behov av utbildning och övning?

Vad kommer att krävas i praktiken för att kunna ha en ”all-hazards approach” som utgångspunkt för krishanteringen och för att kunna ha en sådan helhetssyn på nationell nivå?

Annika Brändström har mångårig erfarenhet av krishantering i regeringskansliet och är idag dess chefstjänsteman för området. Hon är pol.mag. och har en doktorsexamen i statsvetenskap från Utrecht Universite.

”Solidaritet som avskräckning mot cyber- och påverkansoperationer”

Ledamoten Patrik Oksanen konstaterar att det blir allt viktigare för demokratier att kunna möta cyber- och påverkansoperationer i en tid när konflikterna ökar och där icke-militära medel blir allt viktigare. Sverige skulle kunna utgå från solidaritetsdeklarationens idé för att tillsammans med andra, likasinnade stater bygga en avskräckning, som kan bidra till att en antagonist väljer att avstå från angrepp.

Patrik Oksanen är journalist, författare och debattör. Han är idag verksam som Senior Fellow vid tankesmedjan Fri Värld och är även knuten till CTSS vid Försvarshögskolan.

”Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv. Slutrapport från delprojektet Säkerhetspolitik”.

Huvudförfattarna, ambassadörerna och ledamöterna Lars-Erik Lundin och Michael Sahlin, samtalar om rapportens huvudsakliga slutsatser genom ett stresstest mot aktuella utvecklingsförlopp. Rapporten är en del av Akademiens stora forsknings- och studieprojekt ’Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv’.

kkrva logoVälkommen att delta i denna Akademisammankomst!

Glöm inte att anmäla dig: https://kkrva.se/201013-ak/

Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Krigsvetenskapsakademien inbjuder till öppen Akademisammankomst onsdagen den 13 oktober på Försvarshögskolan i Stockholm.
Twittra det här