Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv

Report this content

Krigsvetenskapsakademien bjuder in sina ledamöter till Höstsymposium onsdagen den 27 oktober kl 09.00–12.30 på Försvarshögskolan i Stockholm. Symposiet är öppet för externa intressenter i mån av plats.

Akademien genomför sedan 2019 ett studie- och forskningsprojekt som syftar till att, utgående från våra militära och civila resurser de närmaste åren, beskriva HUR de bäst kan och bör nyttjas. Allt ska ses i ett vidare europeiskt perspektiv. Projektets namn är ”Säkerhet i morgondagens Europa – Svenska perspektiv (SES)” och stort fokus läggs på den europeiska utvecklingens betydelse för och konkreta inverkan på våra nationella försvarsresurser, samt hur vi kan bidra till europeisk säkerhet. Att våra resurser främst ska fokusera på det totala försvaret av Sverige innebär inte att vi kan bortse från det intima beroende som finns till andra stater och aktörer såsom USA, de nordiska länderna, Nato och EU. Vi klarar oss inte själva. Inte nu, inte i framtiden och heller inte sedan lång tid tillbaka.

Projektet befinner sig i början av en syntesfas utgående från ett antal rapporter från SES olika delprojekt. Symposiet är ett led i utformningen av en slutrapport som är tänkt att publiceras i månadsskiftet maj/juni 2022.

Symposiet är öppet för externa intressenter i mån av plats. För närvaro vid Försvarshögskolan krävs att man har erhållit två doser mot Covid-19 alternativt ha ett aktuellt negativt PCR-test. Anmälan krävs och sker via Akademiens hemsida där också program finns. 

Symposiet kommer att livestreamas, se hemsidan för länk. Registrering krävs i samband med anslutning. Möjlighet att ställa frågor till de föredragande kommer att finnas under pågående sändning. Inspelningen kommer att kunna ses även i efterhand. 

Varmt välkomna! 

Följ oss på vår HemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube


Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera