Värderingsförändringar – högaktuellt seminarium på FHS

Report this content

”Värderingsförändringar i EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” är rubriken på Krigsvetenskapsakademiens seminarium tisdagen den 23 november kl 13-16 på Försvarshögskolan. Öppet för alla. Kan även följas online. 

”Ungern och Polen – spränger de EU?” var en viktig fråga i Akademiens antologi ”Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot?” som presenterades i augusti. Antologin utgick i huvudsak från medborgarna som kollektiv. Detta seminarium fokuserar i många avseenden på den enskilde individens förhållningssätt och berör förändringar i människors attityder och tillit till våra samhällsfunktioner, dvs till de värderingar, som våra demokratier är grundade på.

En ambition i projektet är att söka belysa och analysera de faktorer som påverkar opinionsbildningsprocessen inom olika EU-stater, så att de, genom olika politiska rörelser, tenderar att fjärma sig från demokratiska principer och undergräver viktiga rättsstatsprinciper. En sådan utveckling kan, understödd av Ryssland, leda till att samarbetet i EU försvåras eller undermineras, något som kan få säkerhetspolitiska konsekvenser.

Medverkande

Ledamoten i Svenska Akademien, professorn i teoretisk filosofi Åsa Wikforss inleder med ett inlägg om sant och falskt i åsiktsbildningsprocessen, ”fake news” och postmodernismens inverkan på utbildning och demokratiska ideologier.

Erik Fichtelius, hedersdoktor och välkänd PS-journalist mm, talar om grunderna för medias verksamhet i en demokrati, på vilket sätt dessa grunder för opinionsbildningen undergrävts t ex i Polen och Ungern och vilka faktorer som gjort detta möjligt.

Professorn i praktisk filosofi Patricia Mindus redogör för demokratiernas synsätt på nationalstat och nationalism med särskild koppling till medborgarskap och integrationsfrågor.

Universitetslektorn, fil. dr. i psykologi Claes Wallenius talar om individens förhållningssätt till påståenden och händelser som väcker oro eller rädsla och kan få återverkningar på ideologisk utveckling och politiska preferenser.

Medverkar gör också fd generaldirektören i dåvarande Överstyrelsen för Psykologiskt försvar Björn Körlof. Han leder seminariet, som är ett underprojekt av Akademiens omfattande projekt ”SES Säkerhet i morgondagens Europa – svenska perspektiv”.

Fd generaldirektören Marie Hafström, ordförande i Akademiens Avdelning V, inleder seminariet. Hon är också ansvarig för Delprojekt 6, Civilt försvar, inom SES.

Fullständig inbjudan finns på Akademiens hemsida. Anmälan krävs både för deltagande på plats på FHS och för att följa seminariet online. Möjlighet att chatta med de föredragande kommer att finnas under sändningen. 

Välkomna!


MER INFORMATION:
Länk till antologin »
Program och anmälan till seminariet »

KONTAKT:
Björn Anderson
Akademiens ständige sekreterare
secretary1@kkrva.se


Följ oss på vår hemsidaLinkedIn | Facebook | Twitter | YouTube

Krigsvetenskapsakademien, som fyller 225 år i år, är en Akademi i tiden med uppdraget att främja vetenskap av betydelse för Sveriges säkerhet. Genom att skapa, samla och sprida kunskap bidrar och inspirerar Akademiens ledamöter till en ökad kunskap och debatt om utvecklingen av Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. Sverige behöver en bred kunskap hos medborgare, hos beslutsfattare i företag och organisationer, hos politiker i kommuner och regioner och hos lagstiftare i regering och riksdag om vårt säkerhetspolitiska läge och om det civila och militära försvarets förmåga, resurser och ekonomi. Det ligger i Akademiens uppdrag att bidra till en sådan kunskapsbredd.

Prenumerera

Media

Media