Erik Lallerstedt får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Erik Lallerstedt, grundare av Restaurang och gourméföretaget Eriks, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.


Erik Lallerstedt om medaljen
- Jag är väldigt, väldigt glad. Känner mig inte som en självklar kandidat, säger Erik Lallerstedt.

Motiveringen lyder
Erik Lallerstedt har startat och drivit ett 10-tal firmor inom mat och restaurang.

Det började med en tjänst i receptionen på Waldorf Astoria i New York, när Erik var 18 år gammal och tänkte utvandra. Det ena ledde till det andra och senaste framgången är en såsfabrik. Däremellan har det varit drift av hotell i Borlänge, stånd i Östermalmshallen, Gerdas, restaurangbåten Eriks, Eriks i Gamla Stan, Gondolen, Eriks Bakficka m fl varav 2 har fått stjärnor i Guide Michelin. 6 kokböcker inte att förglömma.

Restauranger och såsfabrik omsätter idag 170 miljoner kr och har 125 anställda.

Stoltast är jag över att jag lyckades stoppa 29 småbutiker i Östermalmshallen från att bli 4 stora komplex!
- Saluhallstyrelsen hade 1974 bestämt att småhandlarna skulle bort till förmån för större. Jag hade just köpt mitt stånd och tyckte det var en sprakade och rolig rörelse. Jag talade med övriga innehavare och lyckades få saluhallsstyrelsen att ändra sitt beslut.
- Service är att säga ja. Men att få ett nej att framstå som ett bättre alternativ är avancerat. Har man inte ål hemma, så har man inte. Det viktigaste är att människorna på båda sidor har en god attityd.

Övriga mottagare är
Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta
Erik Lallerstedt, tel 0707-22 87 02, erik.lallerstedt@eriks.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Service är att säga ja. Men att få ett nej att framstå som ett bättre alternativ är avancerat. Har man inte ål hemma, så har man inte
Erik Lallerstedt