Inger Enkvist tilldelas medalj för betydande fostrargärning

Kungliga Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj har idag 17 augusti 2017 tilldelats professor Inger Enkvist. Landshövding Chris Heister överlämnade medaljen vid en högtidlig ceremoni på Tessinska Palatset i Stockholm.

Inger Enkvist är en av våra mest engagerade skoldebattörer. I press och publikationer har hon under en följd av år fört fram krav på högre kvalitet i skolundervisningen. Hon har gjort det engagerat och välgrundat samt med stark kritik mot det nuvarande svenska skolsystemet. I verket De svenska skolreformerna 1962-1985 ger hon en värdefull sammanfattning av utvecklingen.  

Motiveringen är: Professor Inger Enkvist ser fostran och utbildning som sammanvävda. Om skolan inte vågar fostra, kan den inte undervisa. Hon försvarar elevens rätt till att få del av utbildningen som samhället ställer i utsikt med 9 års obligatorisk utbildning. Hennes analys av utbildningspolitiken har stort värde för både samtida och kommande generationer. 

Inger Enkvist understryker att utbildning och uppfostran är två sidor av samma sak.
– Å ena sidan måste eleven för att kunna ta till sig kunskaper, exempelvis först kunna sitta still, koncentrera sig på att lyssna eller läsa, sträva mot ett visst mål och vara uthållig. När eleven har lärt sig att följa lärarens anvisningar och uppnå de mål som läraren sätter upp, kan eleven överta tekniken och själv sätta upp mål.
Å andra sidan ser den elev som är ivrig att nå vissa studiemål, hur viktigt det är med koncentration och målmedvetenhet, så att tiden för inlärning används väl. Om tiden i klassrummet inte tas tillvara, därför att medeleverna inte har lärt sig koncentration, måste den ambitiösa eleven lägga ner mer tid hemma för att nå sitt inlärningsmål.

Inger Enkvist är professor emerita i spanska, vid Lunds universitet. Hon har under flera årtionden deltagit i skoldebatten.
– Jag är stolt att blivit tilldelad Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj för fostrargärning och jag är också glad att få en svensk utmärkelse. Jag har fått liknande utmärkelser från Spanien och Argentina men detta är första gången mitt arbete uppmärksammas i Sverige på det här sättet, säger Inger Enkvist. 

Vid samma tillfälle utdelades Fostrargärningsmedalj även till Livstyckets grundare Birgitta Notlöf. 

– Medaljens motiv är en ängel som blåser på glöden så att elden tar sig, vilket också är sällskapets emblem sedan 1700-talet. Det är precis det som denna medalj skall premiera, att ”elda på” och inspirera ungdomars utveckling och därmed Sveriges utveckling. Medaljen är på uppfostrans och skolans område en motsvarighet till Sällskapets välkända Näringslivsmedalj, säger ordförande Erik Norberg.

Medaljen är i guld och bärs i rosett av gulgrönt siden.
Tidigare mottagare av Fostrargärningsmedaljen är exempelvis Nina Balabina - Lilla Akademien, Anders Carlberg - Fryshuset och Magnus Härenstam för rollen i tv-serien ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. 

Kungliga Patriotiska Sällskapet, som 2016 firade sitt 250 årsjubileum, grundades för att utveckla svenskt näringsliv och samhälle. Detta genom att belöna goda gärningar. Sällskapet delar ut ett flertal andra medaljer, t ex Näringslivsmedaljen och medaljer för Uppskattad Arbetsinsats respektive Betydande Gärning. Sällskapet delar även ut bidrag för att sprida forskning och för sociala satsningar.

För mer information kontakta: Inger Enkvist, 070-59 10 545, inger.enkvist@rom.lu.se
Marianne Reuterskiöld, Kungliga Patriotiska Sällskapet, 070-367 76 46, 08-611 12 62
marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
www.kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Media

Media