Leif och Rolf Abdon får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Leif och Rolf Abdon, grundare av livsmedelsföretaget Abdon Finax AB, varsin medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Bröderna Abdon om medaljen
- Jag är imponerad och stolt att få tillhöra den skara som fått Näringslivsmedaljen, säger Rolf Abdon.
- Ja, det är en ära att få tillhöra denna skara, säger Leif Abdon.

Motiveringen lyder
Bröderna Leif och Rolf Abdon äger och har byggt upp den spannmålsbaserade livsmedelskoncernen Finax under 40 år. Ett bra exempel på hur effektiva samspelta syskonpar kan vara som kompanjoner: De har med kompletterande krafter, hårt arbete och högt ställda krav skapat en livsmedelskoncern som lyckats även på mycket tuffa marknader. Finax mjöl, müsli och havreprodukter omsätter 5,8 miljarder kr, varav 1 miljard kr i Sverige, 600 000 kr i Danmark och resterande 4,2 miljarder kr i Nordamerika. I Sverige finns 450 anställda av totalt 1 150 anställda.

Vi har varit försiktiga och prioriterat balansräkningen före resultaträkningen.
- Man måste kunna sova gott på natten. Det kan man bara med en fläckfri balansräkning, hög soliditet. Vi har varit konservativt försiktiga, långsiktiga och aldrig fallit för snabba klipp.

Jag är glad åt att vi kunnat hålla ihop. Vi är väldigt olika, men det har aldrig varit några interna bråk i familjen eller småaktigheter, säger Leif Abdon.

Producera aldrig något som Du inte vill att Dina barn skall äta!
- Uppträdandet är en viktig faktor som bidrar till att vi lyckats, att aldrig kompromissa om vad som är rätt och fel gentemot kunder, anställda, leverantörer och samhället. Att uppföra sig korrekt, t ex att berätta som det är för banken, som lånat ut pengar, så att företaget har kunnat växa, säger Rolf Abdon.

Övriga mottagare är Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media
För ytterligare information kontakta
Leif Abdon, 0761-809210, Leif.Abdon@Finax.se; Rolf Abdon, 0761-809260, Rolf.Abdon@Finax.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@Kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Olika men samspelta syskon kan vara en mycket slagkraftig sammansättning av kompanjoner.
Leif och Rolf Abdon