Maria Erixon Levin får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Maria Erixon Levin, grundare och storägare av Nudie Jeans, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.
Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Maria Erixon Levin om medaljen
- Att få Näringslivsmedaljen känns fortfarande lite som att se sig över axeln och undra om det verkligen var till mig. Så klart blir jag personligen hedrad, men vill också inkludera samtliga medarbetare i mottagandet av medaljen då resan från min idé och entreprenörskap aldrig är en enmansshow. Den resan behöver man göra tillsammans för att förverkliga. Min far som lärt mig att tro på mina känslor och våga satsa stort hade varit mycket stolt. Jag tar emot den med en stor portion ödmjukhet, tacksamhet och delad stolthet med mina kollegor, säger Maria Erixon Levin.

Motiveringen lyder
Maria Erixon Levin har byggt upp Nudie Jeans till ett framgångsrikt och uppmärksammat företag, dels för sin design och dels för sin naturvänliga, etiska och ekologiska hållning. Verksamheten startade 2001 och Maria är styrelseordförande. Bolagen har nära 50 anställda i Sverige och 360 miljoner kr i omsättning, varav 80% går på export.

Pengar har aldrig varit målbilden, men en förutsättning för att förverkliga högre mål, förverkliga en idé, en dröm
- Jag är glad att vi idag kan se resultatet av ett envist och spännande arbete och att vi nu har en jeanscollection som är 100% ekologisk. Det som är viktigt i min bransch, för mig, är passionerad envishet och nyfikenhet. Där problemställningar vänds till nya möjligheter med kreativitet och analytisk förmåga. Se varje steg i utvecklingsprocessen som ny fas. Stirra dig inte blind på första tanken, utan se varje ändring som en ny potential. Det viktigaste för mig/oss har varit att, likt ett barn, se hur långt vi kan utveckla en idé och filosofi.

Övriga mottagare är Leif och Rolf Abdon, Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Sten K Johnson, Tibia AB/Midway Holding AB, Limhamn, teknik, handel, industri
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta Maria Erixon Levin, 070-8987548, maria@nudiejeans.com
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Stirra dig inte blind på första tanken, utan se varje ändring som en ny potential.
Maria Erixon Levin