Sten K Johnson får Näringslivsmedalj för framstående entreprenörskap

Den 25 april mottog Sten K Johnson, grundare av industrigruppen Midway Holding AB, medalj vid en högtidlig ceremoni på Riddarhuset i Stockholm.
Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är en belöning för framstående entreprenörskap.
Näringslivsmedaljen överlämnas av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Högtidstalare vid mötet är professor Martin Ingvar.

Varje år tilldelas medaljen ett tiotal personer, som med ägarinflytande skapat och utvecklat företag – och därmed arbetat för ett bättre Sverige, vilket Sällskapet gjort sedan 1772, då Gustav III skrev under stadgarna. Syftet med medaljen är att hedra mottagaren för ett långsiktigt betydelsefullt arbete samt att inspirera andra.

Sällskapet ger även bidrag till humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt till sociala ändamål. Sällskapet delar också ut medaljer och hedersgåvor för uppskattad arbetsinsats.

Sten K Johnson om medaljen
- Det är fantastiskt trevligt att få Näringslivsmedaljen. En uppskattning som jag stolt tar till mig, säger Sten K Johnson.

Motiveringen lyder
Sten K Johnson äger Tibia Konsult AB, som i sin tur är majoritetsägare i bl a den börsnoterade industri- och handelskoncernen Midway Holding.

Tibia-koncernen omsätter 3,5 miljarder kr. Häri ingår en av världens största stearinljusfabriker: Liljeholmens. Bland större innehav vid sidan av Midway märks aktier i Skåne-möllan, Beepsend, Wihlborgs och CMP (Copenhagen Malmö Port).

Tibia-koncernen har 1 500 anställda, varav 1 000 finns inom Midway Holding.

Midway såldes ut ur den från Kockum komna företagsgruppen Skåne Gripen – som Sten byggde upp på 80-talet. Under drygt 20 år har inom ramen för Midways verksamhet bl a 5 bolag börsnoterats t ex Doro Telefoni.

Skapar företag med hjälp av flera principiella byggstenar
-
Viktigt är att ta vara på slumpen, men det kan man inte göra om man inte håller ögonen på kassan. Likviditeten måste finnas för det oförutsedda. Investera men förleds inte att låna för mycket. Våga var annorlunda. Kunskap är oerhört viktig, både generell och djupa kunskaper – då är man förberedd, kan se och bedöma möjligheter. Ett företag måste utvecklas hela tiden för att finnas kvar och ett företag skall leva för evigt, tycker Sten K Johnson som också ligger bakom en ny professur i entreprenörskap.

Övriga mottagare är
Leif och Rolf Abdon,
Abdon Finax AB, Helsingborg, livsmedelsproduktion
Carl-Johan Bonnier, Bonnierkoncernen, Stockholm, media
Maria Erixon Levin, Nudie Jeans AB, Göteborg, mode
Christina Hamrin, Herenco AB, Jönköping, emballage, media
Jan Håkansson
, Blentagruppen AB, Blentarp, livsmedelsproduktion
Jonas och Robert af Jochnick, Oriflame AB, Stockholm, kosmetik och hudvård
Erik Lallerstedt, Eriks AB, Stockholm, restaurangverksamhet
Dan Olofsson, Epsilon AB och Sigma AB, Malmö, teknik- respektive IT-konsultverksamhet
Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Stockholm, media

För ytterligare information kontakta
Sten K Johnsson, tel 0705-929467, sten@midwayholding.se
Kungliga Patriotiska Sällskapet, Marianne Reuterskiöld, 08-611 72 64, 070-36 77 646 Marianne.Reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se
OBS! För pressmaterial och bilder vänligen besök cisionwire.se eller kungligapatriotiskasallskapet.se

Taggar:

Om oss

Kungliga Patriotiska Sällskapet är en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. Sällskapet förvaltar fonder på 500 miljoner kronor och lämnar bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Med Sällskapets medaljer premieras bl a uppskattad arbetsinsats och betydande gärning. Med Näringslivsmedaljen premieras årligen nydanande insatser i näringslivet. Utmärkelsen delas ut i särskilt högtidliga sammanhang till 10 medaljörer varje år.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Viktigt är att ta vara på slumpen, men det kan man inte göra om man inte håller ögonen på kassan.
Sten K Johnson