Ändring av antalet aktier och röster i Kungsleden AB (publ)

Report this content

Kungsleden AB (publ) (”Kungsleden”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av stamaktier. Emissionen av stamaktier har resulterat i en förändring av antalet stamaktier och röster i Kungsleden enligt följande:

Före emissionen fanns 182 002 752 stamaktier i Kungsleden, motsvarande 182 002 752 röster. Antalet stamaktier och röster har genom emissionen ökat med 36 400 550. Per den 28 april 2017 uppgår det totala antalet stamaktier och röster i Kungsleden således till 218 403 302.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 | biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Denna information är sådan information som Kungsleden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 07.00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.