Första spadtaget för Östersunds häkte

Report this content

Idag togs det första spadtaget för att officiellt markera byggstarten av det nya häktet i Östersund. Spadtaget togs gemensamt av Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden, Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör samt Cathrin Ahlgren, chef för Kriminalvården Region nord.

Kungsleden (publ) har sedan tidigare ett tecknat hyresavtal med Kriminalvården om ett nytt häkte- och frivårdslokaler i Östersund på 3 000 kvm med utrymme för 14 häktesplatser. Den nya byggnaden kommer att uppföras inom fastigheten Karlslund 5:2 i centrala Östersund, ett av Kungsledens kluster, och förväntas stå klart våren 2019.

I fastigheten Karlslund 5:2 sitter redan idag flera myndigheter och organisationer såsom Polis, Åklagare, RTJ, SOS Alarm, Tullen, Ambulans och Sjukvårdsrådgivning samt Försäkringskassan – som vid årsskiftet förlängde sitt hyresavtal med sex år.
Samtliga är en del av Trygghetens Hus, en samlokalisering som har till uppgift att bidra med trygghet och service för medborgarna.

”Vi är väldigt glada över att få sätta igång arbetet med att bygga ett nytt modernt häkte och frivårdslokaler åt Kriminalvården, som är väl anpassat för framtidens behov och uppdrag ”, säger Biljana Pehrsson, vd på Kungsleden

För mer information vänligen kontakta:

Sophie Löfving, Projektchef Kungsleden | +46 8 503 052 84 | sophie.lofving@kungsleden.se

Per Englund, Marknadsområdeschef Kungsleden | +46 706 742 828  | per.englund@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 2018-08-31 kl.13:00

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: