Kungsleden avser emittera ett första grönt obligationslån

Report this content

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har engagerat SEB och Swedbank att arrangera möten med obligationsinvesterare i Stockholm den 13 mars med hänsyn till bolagets nyligen etablerade ramverk för gröna obligationer under existerande MTN-program. 

En SEK-denominerad senior icke säkerställd benchmark-transaktion med 4-5 års löptid kommer att följa, med förbehåll för rådande marknadsvillkor.

Kungsleden har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Hållbarhet ingår även i bolagets vision: Att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag.

Kungsledens hållbarhetsmål omfattar fem områden: Miljö, Mångfald, Socialt ansvar, Affärsetik samt Hälsa och Säkerhet. Som en del av Kungsledens långsiktiga strävan att aktivt reducera användningen av begränsade resurser och minska negativ miljöpåverkan har bolaget fastställt ambitiösa mål för bl.a. minskad energianvändning och certifiering av fastighetsportföljen. Kungsledens ambition är att miljöcertifiera alla fastigheter fram till år 2025 och strävar efter att finansiera alla gröna tillgångar med grön finansiering. SEB har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion.

”Hållbarhet genomsyrar Kungsledens vision och affärsmodell. Därför är det ett naturligt steg att hållbarhetsfrågor också blir en integrerad del av vår finansiella strategi. Genom att emittera gröna obligationer kan vi bredda vårt erbjudande till kreditinvesterare.” säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

För mer information vänligen kontakta:  

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |

anders.kvist@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 9/3 2018 kl. 09:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: