Kungsleden avyttrar bostadsbyggrätter i Järfälla

Report this content

Kungsleden har tecknat avtal med K-Fastigheter om att avyttra fastigheten Järfälla Veddesta 2:65 för bostadsändamål. Priset uppgår till 8 000 kr/kvm BTA vilket motsvarar 259 Mkr med en förväntad bruttoarea (BTA) om 32 000 kvm.

Fastigheten är i dagsläget bebyggd med 14 000 kvm kontor. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde. Den nya detaljplanen som har varit ute på samråd medger drygt 32 000 kvm BTA. Köparen övertar ansvaret för tomställande och rivning av den befintliga byggnaden. Frånträde av fastigheten äger rum vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i det fjärde kvartalet 2021. Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 114 Mkr.

”Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och ser fram emot att följa K-Fastigheters arbete med att utveckla detta expansiva område i Stockholm. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

 

For mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman Vice VD och CFO Kungsleden 08 503 052 27 ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane Kommunikationschef Kungsleden 0708 84 74 69 anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se