Kungsleden avyttrar bostadsbyggrätter i Västerås

Report this content

Kungsleden har tecknat avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Västerås Isolatorn 12 med blivande bostadsbyggrätter till ett pris före avdrag om 4 100 kr/kvm BTA.

Fastigheten omfattar idag ca 12 000 kvm vakanta industribyggnader. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde.  Den nya detaljplanen som är ute för granskning medger omkring 36 000 kvm BTA bostäder samt 1 000 kvm BTA förskola. Köparen övertar ansvaret för marksanering samt rivning av befintliga industribyggnader. Priset efter samtliga avdrag uppgår till 102 Mkr.  Frånträde av fastigheten äger rum vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i Q2 2021. Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 7 Mkr.

”Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och är glada för att JM nu tar över arbetet med att utveckla detta spännande område. För närvarande har Kungsleden drygt 280 000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, Vice VD och CFO | 08 503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden | 0708 84 74 69 | Anna.trane@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 39 872 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se