Kungsleden emitterar en grön obligation med lång löptid

Report this content

Kungsleden har under sitt MTN-program emitterat en grön obligation om 400 Mkr på en 7 årig löptid.

Lånet emitterades till en fast ränta på 1,963% motsvarande en spread på 1,45% över Stibor. Samtidigt har Kungsleden återköpt kortfristiga obligationer med förfall per mars 2022 till ett sammanlagt belopp om 200 Mkr.
”Vi är glada över det stora investerarintresset i Kungsledens gröna obligationer. Att vi kan låna på långa löptider i den svenska obligationsmarknaden ser vi som mycket positivt då vi har som mål att upprätthålla en lång kapitalbindning över tid,” säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

Kungsleden har kraftigt ökat andelen grön finansiering de senaste åren. I dagsläget utgör andelen grön finansiering ca 41% av den totala låneportföljen. Ambitionen är att all finansiering på sikt ska vara grön eller hållbar.


För mer information, vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden, 070-690 65 97, ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef Kungsleden 070-884 74 69, anna.trane@kungsleden.se
Fredrik Sandell, Finanschef, Kungsleden, 070-690 65 67, 
fredrik.sandell@kungsleden.se

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 31 december 2020 ägde vi 211 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 40 718 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se