Kungsleden förvärvar konceptfastigheten STUDIO i centrala Malmö

Report this content

Kungsleden förvärvar den LEED Platinum-certifierade fastigheten STUDIO för 1 miljard kronor. STUDIO är ett unikt hus som är utformat för att skapa möten och bidra till kreativitet och innovationskraft. Moderna kontor blandas med hotell, blackbox samt publika sociala utrymmen som restauranger, caféer och en skybar. Fastigheten blir en del av Kungsledens kärninnehav och stärker vårt högkvalitativa kunderbjudande i Malmö.

”Vi är mycket glada över att ha kommit i mål med ytterligare ett förvärv av en toppmodern fastighet med högsta hållbarhetsklassificering från Skanska. Fastigheten blir en del av vårt kärninnehav med stabila och långa kassaflöden från bra hyresgäster som höjer Kungsledens basintjäning till låg risk”, säger Henrik Gerdin, transaktionschef på Kungsleden.

Fastigheten Tyfonen 1 färdigställdes under 2017 och är 14 våningar hög med cirka 18 250 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten är belägen på Universitetsholmen vid Centralstationen, med en fantastisk utsikt både mot hamninloppet och staden. STUDIO är ett hus byggt för möten, som med sin blandning av näringsliv, restauranger, hotell och kultur skapar en levande, kreativ och aktiv miljö som har öppet 24 timmar om dygnet. De största hyresgästerna är Story Hotel, EY, United Spaces, Scan Coin och Altitude Meetings. Den genomsnittliga hyreskontraktsdurationen uppgår till knappt sju år och det totala hyresvärdet till omkring 60 Mkr. Tillträde kommer att ske i maj 2018.

”STUDIO stärker vårt kvalitativa kunderbjudande i Malmö med ett spännande koncept där små och stora företag kan mötas i en internationell miljö som skapar dynamik och kreativitet. Kungsledens vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag och STUDIO är ett utmärkt exempel på vad det kan innebära”, säger Ulrica Sjöswärd, fastighetschef Göteborg/Malmö Kungsleden.

”Vi är stolta över att ha utvecklat STUDIO som med konceptet Work, Stay, Play skapat en ny mötesplats i staden som inbjuder till kreativitet och oväntade möten. Investeringsviljan i Malmö är stark och vi är särskilt glada över ett fint samarbete med Kungsleden. Vi ser nu fram emot vår fortsatta satsning på Universitetsholmen med projekten Epic och Citadellsstaden”, säger Camilla Wieslander, vd, Skanska Öresund.

För mer information vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, vice vd/CIO | +46-8-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

 Henrik Gerdin, transaktionschef | tfn 08-503 052 26 | henrik.gerdin@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2018 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: