Kungsleden frånträder färdigutvecklade bostadsbyggrätter i Mölndal

Report this content

Kungsleden frånträder en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i centrala Mölndal till JM för 96 Mkr.

Kungsleden har tillsammans med JM drivit en detaljplaneprocess för att omvandla en obebyggd del av fastigheten Stiernhielm 7 i Mölndal till bostadsbyggrätter. Den avyttrade marken medger utveckling av 9 400 kvm bostäder. Transaktionen gav upphov till en positiv resultateffekt om 90 Mkr i andra kvartalet i år då detaljplanen vann laga kraft. Kungsleden kommer fortsätta att äga den bebyggda delen av fastigheten som till största delen är uthyrd till Västra Götalandsregionen.

”Vi är mycket glada över att fortsätta realisera värdet i den fina bostadsutvecklingspotential som vi har arbetat med att ta fram under många år i Kungsleden. För närvarande har vi drygt 275 000 kvm bostadsbyggrätter och drygt 600 000 kvm kommersiella byggrätter under utveckling i våra prioriterade marknader Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås”, säger Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO på Kungsleden.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ylva Sarby Westman, vice VD och CFO Kungsleden, 08-503 052 27, ylva.sarby.westman@kungsleden.se
Ulrica Sjöswärd, Regionchef Göteborg/Malmö Kungsleden, 073 803 12 09, ulrica.sjosward@kungsleden.se
Anna Trane, Kommunikationschef, Kungsleden, 0708 84 74 69, anna.trane@kungsleden.se 

Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare med fokus på kommersiella fastigheter i svenska tillväxtregioner. Per den 30 september 2021 ägde vi 207 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde på 43 182 Mkr. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se