Kungsleden genomför strategiskt kompletteringsförvärv i befintligt kluster i Stockholm

Kungsleden fortsätter att expandera sin kontorsportfölj och stärker närvaron i det befintliga klustret Stockholm City Väst på Kungsholmen genom förvärv av fastigheterna Gladan 5, Gladan 6 och Gladan 7.

Fastigheterna förvärvas till ett pris om 485 Mkr efter avdrag för latent skatt och tillträde kommer att ske i februari 2018.

Kontorens uthyrningsbara area uppgår till cirka 11 200 kvm vilket innebär att Kungsleden expanderar sitt kluster på Kungsholmen till en total uthyrningsbar area om cirka 46 400 kvm.

”Förvärvet ger oss möjligheter att vidareutveckla Stockholm City Väst till ett modernt kontorskluster med attraktiva miljöer för våra kunder. Fastigheterna har stor utvecklingspotential och vår målsättning är att både utveckla de befintliga fastigheterna och att tillskapa nya moderna lokaler i området”, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Gerdin, Transaktionschef | 08-503 052 26 | henrik.gerdin@kungsleden.se

Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 22/12 2017 kl. 19:30.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Förvärvet ger oss möjligheter att vidareutveckla Stockholm City Väst till ett modernt kontorskluster med attraktiva miljöer för våra kunder. Fastigheterna har stor utvecklingspotential och vår målsättning är att både utveckla de befintliga fastigheterna och att tillskapa nya moderna lokaler i området
Ylva Sarby Westman, vice vd och CIO Kungsleden