Kungsleden har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

Report this content

Kungsleden AB (publ.) (”Kungsleden”) har under sitt MTN program framgångsrikt emitterat sitt första gröna obligationslån om SEK 2,000 miljoner med en löptid på fyra år.

Obligationslånet består av två trancher: en med rörlig ränta och en med fast ränta. Löptiden är fyra år för båda trancherna. Den ränterörliga lånetranchen uppgår till SEK 1 250 miljoner och har en ränta på Stibor 3 månader plus 205 räntepunkter. Detta innebär en initial kupongränta om ungefär 1,61 procent. Lånetranchen med fast ränta har ett belopp om SEK 750 miljoner och en ränta motsvarande swapräntan på 4 år plus 205 räntepunkter, vilket ger en fast kupongränta om 2,38 procent.

Kungsleden har en tydlig hållbarhetsprofil och hållbarhet är en självklar och integrerad del i bolagets verksamhet. Kungsledens ambition är att miljöcertifiera alla fastigheter fram till år 2025, och bolaget strävar efter att finansiera alla gröna tillgångar med grön finansiering.

”Vi är mycket glada över det stora intresse vi fått från investerare för vår första gröna obligation. Den starka efterfrågan gjorde inte bara en stor transaktionsvolym möjlig utan breddar även vår skuldinvesterarbas. Totalt deltog cirka 50 placerare, varav ett tiotal var helt nya investerare för Kungsleden som tillkom just för att emissionen var grön.

Med denna transaktion tar vi ytterligare ett stort kliv mot att uppfylla förutsättningarna för att vårat ratingbetyg från Moody’s ska höjas till Investment Grade.” säger Kungsledens VD Biljana Pehrsson.

SEB och Swedbank var arrangörer av transaktionen och SEB har varit rådgivare kring framtagandet av ramverket för gröna obligationer och Second Opinion. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |

biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503 052 11 |

anders.kvist@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 15/3 2018 kl. 08:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar: