Kungsleden har tecknat hyresavtal med teknikkonsulten Structor Södertälje AB på 235 kvm i fastigheten Enen 10 i Södertälje

Structor Södertälje AB är ett helt nystartat teknikkonsultbolag som tillhör Structorgruppen, en av Sveriges största konsultgrupper inom bygg- och
fastighetsbranschen
. I Enen hyr de 235 kvm på plan 3 och tillträder lokalerna den förste september 2018.

”Vi letade efter moderna lokaler centralt beläget i Södertälje. Kungsleden kunde erbjuda oss en väldigt fin och väl anpassad lokal för vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade med utsikt över de centrala delarna av Södertälje och ligger bra till nära kollektivtrafiken, vilket är bra både ur ett kundperspektiv och ett miljöperspektiv.”  Säger Maria Kavcic på Structor Södertälje AB. 

”Vi välkomnar Structor till Enen och Kungsleden” Vi hoppas att de kommer trivas i sina nya fina lokaler.” säger Frida Stannow Lind, chef Fastighetsutveckling på Kungsleden.

Foto: Enen 10

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, chef Fastighetsutveckling på Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 14/6 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi välkomnar Structor till Enen och Kungsleden” Vi hoppas att de kommer trivas i sina nya fina lokaler
Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden
Vi letade efter moderna lokaler centralt beläget i Södertälje. Kungsleden kunde erbjuda oss en väldigt fin och väl anpassad lokal för vår verksamhet. Lokalerna är nyrenoverade med utsikt över de centrala delarna av Södertälje och ligger bra till nära kollektivtrafiken, vilket är bra både ur ett kundperspektiv och ett miljöperspektiv
Maria Kavcic på Structor Södertälje AB