Kungsleden hyr ut 1000 kvm moderna kontor till Kronofogden i fastigheten Enen 10 i Södertälje

Kungsleden har tecknat hyresavtal med Kronofogden på 1000 kvm i fastigheten Enen 10 i Södertälje.

Kronofogden hyr två våningsplan högst upp i den nyrenoverade fastigheten. Hyresavtalet löper över 6 år med tillträde i januari 2018.

"Vi är glada att vi kunde erbjuda Kronofogden fina och moderna lokaler. Vi önskar dem hjärtligt välkomna som hyresgäster och stort lycka till",  säger Frida Stannow Lind, chef Fastighetsutveckling på Kungsleden.

Foto: Enen 10

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, chef Fastighetsutveckling Kungsleden | 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 14/6 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada att vi kunde erbjuda Kronofogden fina och moderna lokaler. Vi önskar dem hjärtligt välkomna som hyresgäster och stort lycka till
Frida Stannow Lind, fastighetsutvecklingschef Kungsleden