Kungsleden hyr ut 4 000 kvadratmeter till Nilar Svenska AB i Gävle

Kungsleden AB (Publ) tecknar ett nytt femårigt avtal med Nilar Svenska AB som utökar sin verksamhet med ytterligare 4 000 kvadratmeter till 5 265 kvadratmeter i fastigheten Fredriksskans 15:16 i Gävle.

Batteriföretaget Nilar har varit hyresgäst hos Kungsleden sedan maj 2011 då de flyttade sin verksamhet från USA till Kungsledens lokaler i Fredriksskans i Gävle. Sedan flytten har de utvecklat sin batteritillverkning och ska nu påbörja automatisering av sin tillverkning och bedriva en fullskalig verksamhet.

”Fredriksskans är ett modernt produktionshus som redan är anpassat för både lager och produktionsverksamhet vilket gör att det endast behövs mindre anpassningar för att de nya lokalerna ska möta Nilars behov”, säger Frida Stannow Lind, utvecklingschef på Kungsleden.


Bild: Fredriksskans 15:16


”Vi ser ett stort intresse för Fredriksskans som fortfarande har vissa vakanser kvar att fylla. Fastigheten har en stor potential och ett utmärkt läge intill Gävle hamn. Här finns uppställningsytor på cirka 10 000 kvadratmeter och ytterligare mark som möjliggör vidare expansion och utbyggnad om cirka 14 000 kvadratmeter”, säger Tommy Leckborn, uthyrningsansvarig för Fredriksskans.

I fastigheten hyr även bryggeritransportföretaget BIBAB 1 300 kvadratmeter.

För information om etableringsmöjligheter i Fredriksskans kontakta gärna Tommy Leckborn enligt nedan.

För mer information vänligen kontakta:

Frida Stannow Lind, Chef utvecklingsfastigheter | tfn 08-503 052 30 | frida.stannow.lind@kungsleden.se
Tommy Leckborn, uthyrningsansvarig för Fredriksskans | 031-755 56 08 tommy.leckborn@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1/4 2014 kl. 8.00. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan 1999.

Taggar:

Om oss

Kungsleden är ett fastighetsbolag verksamt i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm. Vi fokuserar på att långsiktigt äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter inom segmenten kontor, industri/lager och handel i utvalda tillväxtregioner såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Vi tillhandahåller attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris. Genom att samla våra fastigheter i kluster, ha god lokalkännedom och vara nära våra kunder möter vi deras lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Som bolag drivs vi av våra värderingar att vara närvarande, nyskapande och lösningsinriktade, både i kontakten med kunder och i det interna arbetet. Dessa värderingar och vårt arbetssätt gör att många beslut fattas långt ut i verksamheten nära kunderna och de lokala marknaderna.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Fredriksskans är ett modernt produktionshus som redan är anpassat för både lager och produktionsverksamhet vilket gör att det endast behövs mindre anpassningar för att de nya lokalerna ska möta Nilars behov.
Frida Stannow Lind, Utvecklingschef