Kungsleden köper fastighet i Malmö för 82,5 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar en fastighet i Malmö för cirka 82,5 Mkr till en beräknad direktavkastning om cirka 6,7 %. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 8 800 kvm varav cirka 62 % avser hotell, 16 % kontor, 22 % övrigt medan omkring 7 % av ytorna är vakanta.

Fastigheten har ett hyresvärde om drygt 8 Mkr. Den genomsnittliga löptiden på hyreskontrakten uppgår till cirka tre år. Största hyresgästen är Fosieby Hotell AB.


Tillträde sker den 1 mars.

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar