Kungsleden lämnar Karlskrona kommun

Kungsleden avyttrar två icke-strategiska fastigheter i Karlskrona och lämnar därmed kommunen. Försäljningspriset uppgår till 75 mkr och köpare är Brinova.

Kungsleden AB (publ) fortsätter att fokusera fastighetsportföljen till utvalda tillväxtorter och avyttrar därmed två fastigheter i Karlskrona. Fastigheterna Lindblad 10 & 24 har en total uthyrningsbar area om 8 700 kvm och ligger belägna på Trossö i centrala Karlskrona. Köpare är Brinova och försäljningspriset uppgår till 75 mkr vilket är i nivå med bokfört värde.

För mer information vänligen kontakta:

Ylva Sarby Westman, vice vd och chef fastighetsinvesteringar | 08-503 052 27 | ylva.sarby.westman@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 26/1 2016 kl. 13.15. 

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera attraktiv totalavkastning. Fokus på värdeskapande sker genom att tillgodose kunders lokalbehov genom att förvalta, förädla och utveckla fastigheter samt optimera bolagets fastighetsportfölj. Kungsleden är noterad på NASDAQ Stockholm sedan 1999.

Taggar: