Kungsleden refinansierar lån till lägre kostnad

Report this content

Kungsleden har refinansierat lån om sammanlagt 1,7 miljarder kronor genom att uppta ett tioårigt hypotekslån.

Det nya lånet som har en löptid på tio år ersätter ett tidigare banklån med förfall 2021 och ett hypotekslån med förfall 2036. Efter refinansieringen har Kungsleden inga förfall av banklån innan 2023. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden minskar marginellt och uppgår till 4,8 år vid utgången av det tredje kvartalet samtidigt som den löpande upplåningskostnaden reduceras något med start från 2020.

I samband med refinansieringen har belåningen kunnat höjas på vissa fastighetspanter vilket också inneburit friställande av andra fastighetspanter. Detta bidrar till att utöka andelen fastigheter som inte är pantsatta för någon extern kredit. Andelen uppgår genom refinansieringen till cirka 35 procent.

Stockholm, 2019-10-01

Kungsleden AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04| biljana.pehrsson@kungsleden.se

Magnus Jacobson, CFO Kungsleden | 08-503 052 62 | magnus.jacobson@kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl.07:00 CET.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som skapar värde genom aktiv förvaltning, utveckling samt strategiska förvärv och optimering av fastighetsbeståndet. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Nära 90 procent av fastigheterna är koncentrerade till fyra utvalda tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Majoriteten är kontor, samlade i attraktivt belägna kluster. Kungsleden har fått betyget Green Star av GRESB och klassas som femte bästa fastighetsbolag i Europa inom hållbarhet. Kungsledens långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kungsleden.se